Novi ciklus programa ARTUR – Arhitektura i turizam Društvo arhitekata Zagreba otvara 31. ožujka 2016. u Rijeci radionicom pod temom “Ignorancija” koja će se baviti zaboravljenim turističkim prostorima, a organizirana je u suradnji s Društvom arhitekata Rijeke. Tema ovogodišnjeg ciklusa je “Rehabilitacija prostora”. Radionica uključuje obilazak različitih lokacija u Rijeci, Opatiji i Preluku od 8-12 sati, a izlaganja Idisa Turata, Maroja Mrduljaša, Jasenke Kranjčević, Rusan arhitekture i Dobrile Kraljić, te interaktivne radionica održavaju se u Društvu arhitekata Rijeke od 12-16 sati.

IGNORANCIJA

[lat. ignorantia: neznanje, prezir, nevođenje računa o čemu, neobaziranje na što]
Tema: Zaboravljeni turistički potencijali. Pozitivni aspekti turističkog developmenta. Primjeri turizmom ignoriranih prostora u različitim mjerilima, pretežito na javnom dobru, gdje turizam ima snagu stvoriti dodanu vrijednost (npr. napušteni hoteli i odmarališta, napuštene povijesne jezgre itd.).

Pitanja: Da li nas deprimiraju ignorirani turistički prostori? Tko je odgovoran za ignoriranje pojedinih turističkih resursa? Da li su ignorirani prostori potencijalna turistička razvojna prilika? Tko ima snagu rehabilitirati ovakve turističke prostore?

Prostor je izuzetno bogat kvalitetnom arhitekturom koja na skladan način komunicira s prirodom (parkovima, vrtovima) međutim velik dio postojećih turističkih prostora i objekata je neadekvatno iskorišten te će se njihovi potencijali razmotriti na radionici. Posebno ćemo se osvrnuti na postojeće dobre primjere adaptacije ovog prostora i sukladno tome turističkih objekata koji su iz tog prostora proizašli.

Izvor: DAZ, 21.03.2016.