Nastupno predavanje Dr. sc. Gorana Andlara održat će se na Agronomskom fakultetu u Zagrebu u srijedu 6. travnja 2016. s početkom u 16:00 sati u dvorana IV/C.

Naslov predavanja je Kulturno-povijesni aspekti u tipologiji krajobraza. Predavanje će se održati u nazočnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

doc.dr.sc. Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

te nastavnika i studenata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.

Izvor: Agronomski fakultet Zagreb, 31.03.2016.