Konferenciju o zaštiti okoliša pod nazivom “Vizije gospodarenja otpadom”, održat će se 9. i 10. lipnja 2016. u Opatiji, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta ****.

Uz učešće uglednih eksperata analizirat će se ključni aspekti sadašnjeg stanja gospodarenja otpadom u RH. Poseban naglasak biti će na sljedećim temama:

A) Hrvatsko gospodarstvo – Plan gospodarenja otpadom RH
B) Odlaganje otpada – novi Pravilnik
C) Evidencija, nadzor i odgovornost
D) Morski otpad.

Rezervirajte u svojim kalendarima datume 9. i 10.6. za ovu tradicionalnu konferenciju!

Najava konferencije
Program rada
Prijava
Smještaj

Izvor:tehnoeko.com.hr, 9.5.2016.