Muzeji i kulturni krajolici tema je 36. Međunarodnog dana muzeja koji će se, od 16.-21. svibnja 2016., obilježiti u stotinjak muzeja diljem Hrvatske. Na inicijativu Muzejskog dokumentacijskog centra (MDC) u Hrvatskoj se Međunarodni dan muzeja obilježava od 1980. godine, a odabirom ovogodišnje teme, koju je odredio Međunarodni savjet muzeja (ICOM) sa sjedištem u Parizu, ukazuje se na muzeje kao institucije koje preuzimaju aktivnu ulogu u zaštiti i održavanju kulturnih krajolika.

Kulturni krajolici kao vrsta nepokretnog kulturnog dobra sadržavaju povijesno karakteristične strukture koje svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru, a predstavljaju rezultat prostornog i vremenskog međudjelovanja ljudi i njihova okruženja. U nastojanju da se krajolik kao kulturnopovijesno i prostorno naslijeđe očuva, muzeji organiziraju niz edukativnih i kreativnih programa i aktivnosti: radionice, izložbe, posjete arheološkim lokalitetima, stručna vodstva kroz arhitektonsku baštinu, jednodnevne izlete u autohtona ruralna područja i stručna predavanja kako bi posjetitelje upoznali s vrijednostima kulturnih krajolika i važnosti očuvanja njihovih specifičnih geoloških, etnografskih i arhitektonskih karakteristika.

Kulturni krajolici odraz su duge i intimne veze između ljudi i njihova prirodnog okoliša

Cilj Međunarodnog dana muzeja je podizanje svijesti o kulturnom krajoliku kao najvažnijem, najraznovrsnijem i najpristupačnijem dijelu kulturne baštine. Tisućama godina ljudi su prilagođavali krajolik svojim potrebama i kao takav on je bitna sastavnica nacionalnog identiteta jer je odraz socijalne, kulturne i ekonomske prošlosti neke države ili regije i svojevrstan muzej bez zidova.

Danas muzeji proširuju aktivnosti i odgovornosti na polje kulturnog krajolika interpretirajući autentične materijalne ostatke koji se čuvaju u muzejskim zbirkama kontekstualizirajući ih u krajoliku kojem pripadaju. Iako se po svojoj prirodi kulturni krajolik ne može „zamrznuti“ i sačuvati u muzeju na tradicionalan način, muzeji mogu dati značajan doprinos u razumijevanju krajolika i njegovog identiteta u zajednici kao i prepoznavanju njegova potencijala za društveni, kulturni i gospodarski razvoj.


Događanja

Izvor:d-a-z.hr,16.5.2016.