Cilj natječaja Flormart Garden Show je da se na temu urbanog krajobraza i odnosa arhitekture i prirode dobiju nova konkretna riješenja koja će inicirati dalji razvoj ui područja koja su sve više u centru planiranja budućih urbanih sredina. Međunarodna izložba florista , vrtlarstva i krajobraznog uređenja na rasporedu od 21. do 23. rujna 2016 u Padovi u Exhibition Centre. Ove godine ostvarena je suradnja sa 52 europska za provedbu Europske konvencije o krajobrazima.

Dva su segmenta u kojima se nagređuje.Ukupni nagradni fond je 20.000 eura. Prvo će nagraditi tri najbolja projekta u natjecanju ideja za prenamjenu industrijske zone koja se nalazi u Lozzo Atestino ( Padovi ) unutar ” Colli Euganei Park ” u vlasništvu Fischer Italia , glavnog sponzora projekta. Drugi dio posvećen je projektima privremenih vrtova koji će biti realizirani u izložbenom centru povodom 67. izdanja Flormart .

Rok za registraciju je 30. lipnja 2016. godine.

Više na linku
Izvor:upa.org.rs, 21.4.2016.