Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture očitovao se o posječenom stablu u Masarykovoj ulici, ispred slastičarnice “Zagreb”, a suština njegova očitovanja je da se na mjestu starog mora posaditi novo stablo.

“Povodom prijave da je slastičarnica “Zagreb”, Masarykova 4, posjekla jedno od tri stabla u mini drvoredu, službenik Zavoda je izvršio očevid i utvrdio “da je posječeno jedno stablo gledičije (Gleditsia triacanthos), koje je bilo locirano kao središnje u drvorednom nizu od tri stabla” te da su reostala dva stabla radikalno orezana i to u tijeku vegetacije.

Bespravni radovi izvedeni su na lokaciji koja je zaštićeno kulturno dobro – Povijesna urbana cijelina Grad Zagreb, koja je zaštićena temeljem rješenja Ministarstva kulture i upisana u Registar kulturnih dobara te se na njega primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra, ostiče Gradski zavod.”

Izvor: zgexpress.net, 22.6.2016.