Studenti Lovro Ćuk, David Kramarić, Helena Miholić i Vitoria Šokec – Plepelić uključeni su u izradu projekta pod vodstvom projektantica doc.dr.sc. Ines Hrdalo i doc.dr.sc. Iva Rechner Dika, te uz konzultantsku pomoć prof.dr.sc. Branke Aničić i prof.art. Stanka Stergaršeka.

Ova 22,5 km duga biciklistička poveznica projektirana je kao osam specifičnih dionica s većim brojem tematskih odmorišta i popratnih sadržaja te s nizom poveznica na prateće krajobrazne, povijesne i kulturne vrijednosti i atrakcije, pa osim nove prometne i sportsko-rekreativne kvalitete predstavlja doprinos turističkom i izletničkom potencijalu istočnog dijela grada. Razrada pojedinih dionica planirana je u slijedećim fazama projekta, sve u cilju stvaranja stručnog materijala koji bi u konačnici bio podloga za osiguranje financiranja i konačne realizacije.

Idejno rješenje su 12.7.2016. gospodinu Gradonačelniku Milanu Bandiću, dipl.pol., voditeljici projekta gospođi Darinki Jug, stručnoj referentici za turizam i širem stručnom timu Grada Zagreba prezentirali uključeni studenti, doc.dr.sc. Iva Rechner Dika i prof.art. Stanko Stergaršek, a simbolički je projekt svečano uručila najmlađa studentica, Vitoria Šokec Plepelić.
U sklopu prezentacija projekta široj zainteresiranoj javnosti, početkom rujna, predviđa se i postava izložbe u auli gradskog poglavarstva, Trg Stjepana Radića 1.
Ovaj projekt je dobar primjer povezivanja stručnog rada na Studiju sa stvarnim problemima lokalne zajednice, koji kroz uspostavljanje suradnje s njom i kroz stručnu elaboraciju Zavoda u koju se uključuju i studenti, značajno pridonosi prepoznatljivosti Agronomskog fakulteta, Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost i studija Krajobrazna arhitektura.

 

Izvor: agr.unizg.hr, 22.07.2016.