U redakciju pogledaj.to jutros je pristiglo priopćenje Hrvatske komore arhitekta kojim komora traži od političkih stranaka odgovore na pet ključnih pitanja arhitekture i gradnje. Priopćenje donosimo u cijelosti.

“Hrvatska komora arhitekata (HKA), kao strukovna organizacija koja okuplja više od 3 tisuće članova, uputila je parlamentarnim političkim strankama pet ključnih pitanja prostornog uređenja i arhitekture na koja očekuje odgovore. Kvaliteta sveukupnog izgrađenog prostora, unapređenje kulture građenja i transparentnost procesa važna su društvena pitanja, zbog čega Komora, imajući u vidu interes članstva, struke i javnosti, želi od političkih stranaka, pred nadolazeće parlamentarne izbore, dobiti jasne odgovore o njihovim stavovima i viđenju ključnih pitanja arhitekture i prostornog planiranja danas.

Pet pitanja vezanih uz prostorno uređenje i arhitektonsku djelatnost kao djelatnost od javnog interesa koja je HKA uputila političkim strankama:

1. Planirate li donijeti Strategiju razvoja graditeljskog sektora u Republici Hrvatskoj?

2. Hoće li Zakon o prostornom uređenju postati krovni zakon koji uređuje planiranje, razvoj i zaštitu prostora Republike Hrvatske?

3. Hoćete li provoditi smjernice iz dokumenta ApolitikA – Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013.-2020., kojeg je Vlada usvojila 2012. godine?

4. U kolikom postotku ćete u novom Zakonu o javnoj nabavi vrednovati kriterije kvalitete arhitektonskih usluga, a u kolikom najniže cijene?

5. Hoćete li u zakon vratiti obavezu izrade idejnog projekta (ili idejnog rješenja) za zgrade na osnovu kojeg bi se ishodila lokacijska dozvola/uvjeti uređenja prostora te hoćete li vratiti obavezu izrade izvedbenog projekta?

‘Arhitektonska djelatnost je prije svega djelatnost od javnog interesa, a HKA je kao predstavnica struke usredotočena na poticanje interakcije svih zainteresiranih strana u oblikovanju prostora.

Zato pozivamo stranke da daju odgovore na ova pitanja jer javnost mora biti upoznata s njihovim stavovima o pitanjima od javnoga interesa kako bi u rujnu mogla na izborima donijeti informiranu odluku’, istaknula je predsjednica HKA, dip. ing. arh. Željka Jurković.

Odgovore stranaka, koje će objaviti, HKA očekuje do četvrtka, 25. kolovoza“, stoji u priopćenju.

Izvor: pogledaj.to, 19.08.2016.