indexUSPRKOS protivljenju velikog dijela stanovnika Trnjanske Savice, Društva arhitekata Zagreba, Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata te brojnih građana Zagreba, ipak je izdana lokacijska dozvola za gradnju crkve bl. Alojzija Stepinca u parku na Savici.

Dozvola, za sada nepravomoćna, izdana je u najkraćem mogućem roku. Površina koju zauzima kompleks crkve i župnog dvora s unutarnjim trgom otprilike je jednaka površini bloka hotela Esplanade u Zagrebu.

Kako javljaju iz inicijative “Čuvajmo naš park” riječ je o kompleksu koji  uključuje crkvu sa 420 sjedećih mjesta, župni ured, dvije dvorane, ured Caritasa, stanove za župnika, vikara i domaćicu, garaže, spremišta, sanitarije, stubišta i zvonik visine 45,3 metra čiji je vrh „perforiran radi bolje čujnosti zvona.

 

Izvor: Index.hr, 11/8/2016