Trajanje natječaja: 12.07.2016. – 30.09.2016.
Objava rezultata natječaja: 17.10.2016.

Svrha natječaja
Sveučilište u Zagrebu organizira Smotru Sveučilišta kako bi se učenicima završnih razreda srednjih škola predstavile pojedinačne sastavnice. Agronomski fakultet akademske godine 2016./2017. kroz izložbeni prostor na Smotri želi predstaviti svoje studije te privući što veći broj novih studenata te im na atraktivan način pružiti sve potrebne informacije.
Raspisivanjem ovog natječaja želi se utjecati na studente Agronomskog fakulteta da svojim idejama pomognu u osmišljavanju izložbenog prostora i načina predstavljanja Agronomskog fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu. Smotra će se održati u razdoblju od 17. do 19. studenog 2016. godine u prostoru Studentskog centra (Savska 25, Zagreb).

Pravila natječaja
Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti i studentice preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.
Rad koji se prijavljuje mora sadržati idejno rješenje prostornog i sadržajnog uređenja.
Važan je fokus na inovativnosti, kreativnosti i promociji struke. Na natječaj se može prijaviti rješenje koje je nastao kao rezultat rada jednog/jedne, a najviše pet studenta/studentica uz napomenu kako rješenje mora biti originalno. Rješenje može biti predstavljeno tematski (vezano za određeni studij Agronomskog fakulteta) ili se odnositi na Agronomski fakultet u cjelini. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Na natječaj se ne mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta koji su odlukom dekana imenovani kao članovi stručnog povjerenstva.
Nagrada za prvo mjesto sastoji se od novčanog iznosa od 2.000 kuna. Na prijedlog dekana Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bit će imenovano stručno povjerenstvo iz redova zaposlenika Fakulteta i studenata – članova studentskih udruga Fakulteta koje će odabrati najbolje prostorno rješenje.

Rezultat natječaja će biti objavljen 17.10.2016. na web stranici Agronomskog fakulteta.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet se obvezuje isticati ime/imena autora/tima odabranog prostornog rješenja u svim objavama rezultata natječaja.

Budžet i popis opreme
Studenti mogu računati na 2 štanda (veličina jednog štanda 3×2 metra). Dodatnu opremu za opremanje prostora Smotre studenti mogu birati u katalogu od prošlogodišnje Smotre. Za uvid u katalog potrebno se obratiti na mail adresu cpsk@agr.hr.
Ukupan iznos (uključujući štand/ove i dodatnu opremu (bilo iz kataloga ili prema vlastitom odabiru) je 10.000,00 kuna + PDV.

Prijava na natječaj
obavezna dokumentacija:
prijedlog prostornog rješenja (nacrt prostornog rješenja izložbenog prostora, popis potrebne opreme i prijedlog teme
radove je potrebno dostaviti u papirnatom i elektroničkom obliku (CD).
ime, prezime i kontakt autora
dodatna dokumentacija:
obrazloženje prostornog rješenja
popratna dokumentacija u obliku snimaka, fotografija, makete i ostala prikladna dokumentacija
Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom.
Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.
Rad se predaje anonimno u zapečaćenom omotu, i sadrži zasebnu, zapečaćenu, neprozirnu omotnicu: ‘AUTOR’.

Cjelovitu prijavu treba poslati na adresu
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb
ili predati osobno putem Pisarnice Agronomskog fakulteta (VI. paviljon, prizemlje)
s naznakom “Za studentski Natječaj – ne otvarati“
najkasnije do 30.09.2016. godine do 15 sati.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail cpks@agr.hr

Izvor:agr.unizg.hr.