U nakladi UPI2M BOOKS objavljena je nova knjiga _2/2 XX ANTOLOGIJA
HRVATSKE ARHITEKTURE DRUGE POLOVINE DVADESETOG STOLJEĆA, autorice Borke Bobovec.

Riječ je o knjizi koja govori o kontekstu u kojem se
razvijala arhitektura u vrijeme turbulentnog stvaranja novih država,
novih odnosa između Istoka i Zapada, drugačijeg, snažnog i prodornog
gospodarstva s jedne strane i siromaštva s druge. Autorica je odabrala
arhitektonska dijela i protagoniste toga vremena (50 arhitekata i
autorskih timova) koji najbolje svjedoče o preispitivanja
arhitektonskih teorija postavljenih u prvoj polovini stoljeća i ranije,
u vrijeme u kojem političke, ideološke i socijalne komponente igraju
sve veću ulogu u razumijevanju i stvaranju nove arhitekture.

Knjigu po promotivnoj cijeni od 120,00 KN potražite na web shopu UPI2M ili naručite putem narudžbenice.
narudžbenica

Izvor: upi2mbooks.hr,19.10.2016.