Cilj ovoga izlaganja je prikazati i približiti specifičan model djelovanja Grada Zagreba prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, koji čine oko 12% ukupne populacije. Sustavno djelovanje prema ovoj populaciji razvija se od 2003., sukladno strateškim dokumentima koji su obvezujući za sve gradske urede, službe, ustanove i tvrtke u vlasništvu Grada Zagreba. pa je tako je početkom ove godine donesena četvrta po redu Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020.

Strategija je u potpunosti usklađena s Konvencijom UN-a o zaštiti prava osoba s invaliditetom koja osobitu pozornost posvećuje djeci s teškoćama u razvoju. Mjere i aktivnosti načelno su podijeljene u trinaest područja, a za temu ovoga osobito je važno područje pristupačnosti i mobilnosti. Djelovanje Grada Zagreba na ovom području utemeljeno je na socijalnom modelu i rehabilitacije u zajednici koji zastupa stvaranje uvjeta za razvoj rehabilitacije, ravnopravnosti i socijalne integracije djece s teškoćama u razvoju, uspostavom odgovarajućeg sustava usluga u lokalnoj zajednici (obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, slobodno vrijeme i druge).

Važnost igre za cjeloviti socijalni i psihofizički razvoj djeteta neupitna je prema relevantnim istraživačkim i praktičnim iskustvima, a kad se radi o djeci s teškoćama, dodatno se ističe njezina integrativna uloga. Zajedničke aktivnosti sa djecom bez teškoća obrazac su za daljnji proces socijalnog uključivanja.

Proteklih desetak godina u okviru uređenja javnih prostora u Gradu Zagrebu, istaknuto mjesto pripada djelčjim igralištima u okviru škola i vrtića, ali i drugih javnih prostora. Prosječno se godišnje u okviru aktivnosti vijeća gradskih četvrti uređuje više od stotinu dječjih igrališta, a među njima se povećava i broj onih u koji se ugrađuju sprave koje su pristupačne i djeci s teškoćama u razvoju.

U ovom radu (prezentaciji) detaljnije će se prikazati primjeri uređenih igrališta prema načelima univerzalnog dizajna na nekoliko lokacija u Gradu kao i oni koji su nedostupni za djecu s različitim vrstama teškoća. Službeno prihvaćena načela inkluzivnosti i integracije, nerijetko se previde u svakodnevnoj realizaciji, stoga je neprocjenjiva pozornost stručnjaka da u okviru svojih saznanja i mogućnosti brinu o potrebama djece s teškoćama i drugih ranjivih dijelova društva.

Pomoćnica pročelnice za zaštitu osoba s invaliditetom Marinka Bakula-Anđelić skupu Igra u otvorenom prostoru će pridonijeti svojim izlaganjem na spomenutu temu.

Marinka Bakula-Anđelić rođena 1958. u Posušju (BiH). Osnovnu školu, gimnaziju završila u Zagrebu, kao i Zajednički studij socijalnog rada na Pravnom fakultetu. Nakon završenog fakulteta 1982., zaposlila se u Centru za socijalni rad u općini Susedgrad u struci. Od 1987. do 2000. radi kao socijalni radnik u Centru za psihosocijalnu dijagnostiku osuđenih osoba pri Okružnom zatvoru u Zagrebu. Od 2000. zaposlena u Gradu Zagrebu u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, kao pomoćnica pročelnice i predsjednica Povjerenstva Grada Zagreba za osobe s invaliditetom. Članica mnogih tijela i organizacija na gradskoj, nacionalnoj i europskoj razini. Aktivno uključena u rad strukovne udruge kao i Hrvatske komore socijalnih radnika. Završetkom znanstvenog poslijediplomskog studija stekla zvanje magistra društvenih znanosti, u tijeku je izrade doktorskog rada iz Teorije i metodologije socijalnog rada i socijalne politike.