U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekta već danas i dobijte sredstva EU za vaše projektne ideje!

Poziv na dostavu pretprijava za program Eurostars 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars-2. Eurostars program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.
Ciljevi programa

Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet

Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnikaStvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Prihvatljivi prijavitelji: glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća.
Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti projekta na bilo kojem tehnološkom području koji ima civilnu svrhu i usmjeren je na razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga vremenskog trajanja ne dužeg od 36 mjeseci.

Vrijednost financiranja iznosi max. 200.000 EUR ili do 70 % opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje. Rok za dostavu pretprijava je 20. siječnja 2017. godine.
Više informacija

Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti (KK.01.1.1.01)

Svrha (cilj) ovog Poziva je razvoj graničnih istraživanja i jačanje kapaciteta Znanstvenih centara izvrsnosti čija je misija da znanstvenim istraživanjima i njihovom mogućom primjenom pomiču granice istraživanja, znanja i društva općenito, čime se povećava i unaprjeđuje međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te pridonosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini.
Prihvatljivi prijavitelji su ZCI-jevi koji su osnovani/proglašeni odlukama ministra znanosti, obrazovanja i sporta, a na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te su u skladu su s tematskim i podtematskim prioritetima S3.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 HRK. U ovom Pozivu minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 11.400.000,00 kuna, dok maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 38.000.000,00 kuna.
Natječaj se vodi kao Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) s krajnjim rokom do 16. siječnja 2017. godine.

Više informacija
Natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica

Zaklada Schüler Helfen Leben (SHL) traži prijavitelje za pružanje podrške projektima za mlade u odabranim zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Srbija) s posebnom pažnjom na projekte usmjerene na izazove u kontekstu migracija i imigracija mladih – mladih izbjeglica, povratnika, tražitelja azila itd.
Opći cilj natječaja je jačanje civilnog društva, sa fokusom na socijalno, ekonomski i politički minorizirane i ugrožene grupe.
Prihvatljivi prijavitelji su partneri SHL-a s neprofitnim organizacijama iz odabranih država.
Prihvatljive aktivnosti:
integracija i sudjelovanje mladih u lokalnoj zajedniciutjecaj na životne uvjete (siromaštvo, nedostatak perspektive) ciljanih grupapoticanje sudjelovanja u političkom životu i podizanje razine svijesti o situaciji ciljanih skupina osnažujući civilno društvo
Financijska alokacija po pojedinoj intervenciji je između 100.000 i 150.000 eura, a financiranje je moguće na razdoblje ne duže od 3 godine. Rok za prijavu na ovaj natječaj je 9. siječnja 2017. godine.
Više informacija

Izvor:eu-projekti.info, 5.12.2016.