Godišnja skupština IFLA Europe 2016., održala se od 14.-16.10.2016. u Brusselsu u Belgiji s temom konferencije „FUTURESCAPES: Rethinking Urban Landscapes“. Delegacija Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata po prvi je put sudjelovala na Generalnoj Skupštini IFLA-Europe. Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata su predstavljale Andrea Knez, potpredsjednica HDKA te Barbara Klemar, tadašnja službena delegatkinja za IFLA i IFLA Europe ispred HDKA. HDKA je redoviti član IFLA Europe, od 1.1.2011. godine te se unatoč kvalitetnoj komunikaciji sa predsjedništvom IFLA Europe i članicama IFLA Europe, tek 2016. stvorili uvjeti za službeni posjet Generalnoj Skupštini. Primarni cilj odlaska na Generalnu skupštinu bilo je predstavljanje Hrvatske kao aktivnog i važnog faktora u kreiranju politike krajobrazne arhitekture na europskoj, ali i svjetskoj razini, i sudjelovanje u radnim grupama. Poseban razlog za sudjelovanje na Generalnoj skupštini IFLA Europe je priznavanje struke krajobraznih arhitekata u Hrvatskoj kao regulirane profesije. U proteklih dvije godine krajobrazni arhitekti su se morali pozicionirati u novim zakonskim okvirima te posljedično tome i u dokumentima nižeg reda, kao i u Hrvatskoj komori arhitekata. Kako trenutno zakonski okvir djelomično odgovara kao platforma za obavljanje poslova krajobrazne arhitekture postignuti su određeni kratkoročni ciljevi u vidu priznavanje licence ovlaštenog krajobraznog arhitekata. Predsjedništvo IFLA Europe pohvalilo je napore Hrvatske da se aktivnije uključi u rad IFLA Europe te istaknulo da je izuzetno važno da se naša iskustva u aktivnostima za očuvanje licence u RH prenesu ostalim članicama IFLA Europe koje se nose sa istim ili sličnim problemima.

Na skupštini je donesena “Rezolucija o urbanim krajobrazima“ koju su potpisale sve prisutne članice. Ovo je prva rezolucija IFLA Europe koju je Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata potpisalo. U nastavku donosimo dokument u originalu.

Urban Landscape Resolution_ENG.pdf

IFLA Europe službene stranice sa svim dosadašnjim donesenim Rezolucijama.