Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata u sklopu proslave 25. godina postojanja, ima priliku po prvi puta sudjelovati na Danima Orisa. U okvir međunarodnog arhitektonskog skupa, izložit će se međunarodna izložba “Zelena infrastruktura”. Izložba je premijerno bila organizirana u Ljubljani, u sklopu međunarodnog skupa “Krajina-Krajobraz-Pejzaž 2016.” koji tradicionalno svake godine organizira Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije i Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. Tematika objedinjuje radove triju država i stručnjaka krajobraznih arhitekata na području oblikovanja i planiranja javnih urbanih prostora. Nakon Ljubljane, izložba je postavljena u Zagrebu, u sklopu međunarodnog skupa “Igra u otvorenom prostoru”, 2016. godine, koji je posjetilo više od 200 stručnjaka sa područja krajobrazne arhitekture, arhitekture, sociologije, pedagogije, građevine, terapeutskih radnika i dr., a  u organizaciji Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata. Nakon Zagreba, izložba je posjetila Osijek i Dubrovnik.

Dani Orisa, arhitektonski simpozij koji se organizira od 2000. godine dvodnevno je događanje s predavanjima istaknutih internacionalnih i lokalnih arhitekata. Održavaju se u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski pred auditorijem od 1850 posjetitelja. Uz navedene “velike” Dane Orisa, organiziraju se i “nacionalni” Dani Orisa (španjolski, finski, japanski, portugalski, francuski) koji se u pravilu održavaju u Zagrebu i Dubrovniku. Dani Orisa organizirani su u Ljubljani i Beogradu, a 2012. održani su Dani Orisa u Loneu.

Na Danima Orisa do sada su predavali globalno eksponirani svjetski arhitekti ali i radikalni i eksperimentalni autori. Oris je do sada ukupno ugostio više od 200 predavača iz cijelog svijeta.

Iznimno nam je zadovoljstvo što će izložba ponovno se vratiti u Zagreb, i što će se predstaviti rad krajobraznih arhitekata i arhitektica na ovom skupu.

Bez Vaše pomoći, teško ćemo realizirati projekt, stoga molimo sve zainteresirane volontere za pomoć u organizaciji da se jave u što kraćem roku u tajništvo HDKA, na hdka@hdka.

Hvala Vam što podupirete naš rad i što radite na afirmaciji struke, krajobrazne arhitekture!

Upravni odbor HDKA