KRAJINA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA PRED IZZIVI PRIHODNOSTI
Praznovanje 25 – letnice delovanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije
20. in 21. oktober 2017, Lendava

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije nadaljuje praznovanje 25 – letnice delovanja. V oktobru, mesecu prostora, DKAS vabi zainteresirano javnost na strokovni posvet in priložnostno slavnostno akademijo v Lendavo, kjer se je organizirano delovanje društva tudi začelo.