Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata organizira natječaj “Nagrada za mlade krajobrazne arhitekte, studente/ice i mlade stručnjake/inje u području krajobrazne arhitekture do 35 godina”.
Cilj natječaja je promicanje i prepoznavanje najviših standarda i kreativnih rješenja u oblikovanju krajobraza i zaštiti okoliša. Na natječaj su pozvani studenti diplomskog studija krajobrazne arhitekture i krajobrazni arhitekti do 35 godina.
Svrha natječaja je prikazati razmišljanja o izazovima krajobrazne arhitekture u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U našem globalnom društvu krajobrazna arhitektura predstavlja interdisciplinarna učenja, poticanje na suradnju te integraciju znanja i inovativnih rješenja. Također, natječajem se žele prikazati primjeri projekata koji na kreativan i inteligentan način pojačavaju veze između različitih prostornih potencijala, potreba zajednice, ekosustava i novih ekonomija.

Organizaciju natječaja omogućili su sponzori: Hunter, Semmelrock Stein+Design, Knaufinsulation, Helix Pflanzensysteme, Hauraton i Green Box.

Natječaj se provodi pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Gradske plinare Zagreb, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva i uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Želimo svima puno uspjeha!

PROGRAM .doc

PRIJAVNICA .doc

UVJETI NATJEČAJA/ROKOVI

1.    Uvjeti za natjecatelje

Na natječaju mogu sudjelovati studenti/ice zadnje godine Ms studija Krajobrazna arhitektura  i apsolventi krajobrazne arhitekture (univ.bacc.ing.prosp.arch.) te mladi krajobrazni arhitekti (mag.ing.prosp.arch.) do 35 godina starosti (godine rođenja 1982. i nakon).

Natjecatelji/ce moraju biti državljani/ke Republike Hrvatske.

Na natječaj je moguće prijaviti pojedinačne i grupne radove.

Svaki autor/ica može prijaviti jedan rad u svakoj kategoriji. Ako se radi o grupnom radu, prijavu natječajnog rada radi prvi navedeni autor.

Ako je natječajni rad ili projekt, radi uvjeta natječaja ili zakonskih propisa, ovjerila pravna osoba, autorski tim mora priložiti ovjerenu izjavu pravne osobe – nositelja izrade da su navedeni  mladi krajobrazni arhitekti/ice ili studenti/ce krajobrazne arhitekture autori rada.

Ako je natječajni rad ili projekt, radi uvjeta natječaja ili zakonskih propisa, ovjerio/la ovlašteni/a krajobrazni/a arhitekt/ica stariji/a od 35 godina, autorski tim mora priložiti ovjerenu izjavu ovlaštenog/e krajobraznog/e arhitekta/ice – nositelja/ice izrade da su navedeni mladi/e krajobrazni/e arhitekti/ce ili studenti/ce krajobrazne arhitekture autori/ce.

Ako je natječajni rad ili projekt, radi uvjeta natječaja ili zakonskih propisa, ovjerila pravna osoba i ovlašteni/a krajobrazni/a arhitekt/ica stariji od 35 godina, autorski tim mora priložiti ovjerenu izjavu pravne osobe i ovlaštenog/e krajobraznog/e arhitekta/ice – nositelja/ice izrade da su navedeni mladi/e krajobrazni/e arhitekti/ce ili studenti/ce krajobrazne arhitekture autori/ce.

2.    Uvjeti za natječajne radove
Na natječaj se mogu prijaviti radovi iz 3 kategorije, kako slijedi:
   1.    Kategorija: Realizirani projekti
   2.    Kategorija: Nerealizirani projekti
   3.    Kategorija: Studentski projekti
<br/ a>U obzir dolaze radovi iz područja krajobrazne arhitekture (parkovi, perivoji, otvoreni prostori, šetališta, trgovi, prostori za sport, rekreaciju i turizam, stambena naselja, prostori oko javnih ustanova, zaštitni pojasevi, igrališta, botanički i drugi parkovi, izletišta, groblja, rezidencijalni prostori, krovni vrtovi, land art  i dr.)

3.    Prijave
Zainteresirani sudionici mogu prijaviti i dostaviti svoje radove isključivo putem elektroničke pošte nzm@hdka.hr (dozvoljeno je koristiti wetransfer ili jumbomail servise).
Svaki autor/ica može prijaviti jedan rad u svakoj kategoriji. Ako se prijavljuje u više kategorija, za svaku kategoriju potrebno je napraviti zasebnu prijavu. Za grupni rad prijavu radi prvi/a navedeni/a autor/ica, koji/a je u slučaju nagrade i nositelj/ica nagrade.
Svaki natjecatelj mora biti autor/ica svih navedenih elemenata rada.
Jezik natječaja je hrvatski.

Prijava radova je besplatna, a kotizacija se plaća nakon selekcije. Nakon selekcije, natjecatelji će dobiti obavijest o selekciji. Ako je rad prošao selekciju uz obavijest će dobiti i upute za uplatu kotizacije.
Nepotpune prijave ili netočne, neće se razmatrati.
Organizatori natjecanja zadržavaju pravo odabrati radove koji će se objaviti u završnom katalogu radova.

Za sve kategorije radova na navedene elektronske adrese dostavlja se:
a)    Popunjen obrazac prijave
b)    Plakat za izlaganje (B1 format-portrait)
c)    Pripadajući prilozi (vidi tehničke uvjete)

Za sve kategorije radova dostavlja se:
1.    Popunjeni OBRAZAC PRIJAVE (preuzet s web stanica HDKA) koji sadrži podatke o autoru/autorima i kratak sažetak o radu do 1500 znakova sa prazninama na hrvatskom i engleskom jeziku.
2.    Jedan ili dva (1 ili 2) PLAKATA formata B1, portrait. Plakati trebaju biti potpuno pripremljeni za tisak u JPEG ili PDF formatu minimalne rezolucije 300 dpi.

4.    Selekcija/Izbor radova
Ocjenjivački sud vrši izbor radova. U ovisnosti o broju i kvaliteti radova odabrat će se radovi za izložbu. Radovi koji po sadržaju ne odgovaraju propisanom ili radovi za koje ocjenjivački sud utvrdi da nisu dovoljno kvalitetni neće biti izloženi. Radove koji nisu u skladu s propozicijama ocjenjivački sud neće razmatrati.

5.    Kotizacija
Za sudjelovanje na natječaju sudionici plaćaju kotizaciju nakon potvrde da im je rad prošao prvu selekciju.
Profesionalci: 500,00 kn (pesto kuna).
Studenti/ice: 300,00 (tristo kuna).
Kotizacija se uplaćuje na račun Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata IBAN HR5124840081106006235 sa svrhom uplate „Ime i prezime – Kotizacija NZM“

6.    Nagrade
Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata dodijelit će nagrade u 4 kategorije:
1.    Nagrada u kategoriji „Realizirani projekti“ – 10.000,00 kn
      2.    Nagrada u kategoriji „Nerealizirani projekti“ – 8.000,00 kn
      3.    Nagrada u kategoriji „Studentski projekti“ – 5.000,00 kn
      4.    Grand Prix – plaketa
Natječajni radovi bit će izloženi nakon završetka natjecanja na izložbi radova.
Velika nagrada – Grand Prix – ovo priznanje dodijelit će se radu autora/ice-autora/ica koji se istaknuo/la svojim karakteristikama i kvalitetom, a uključuje odabir između najboljih realiziranih i nerealiziranih projekata.
Posebno priznanje – Ocjenjivački sud može dodijeliti i posebno priznanje za rad koji se ističe po nekim svojim karakteristikama.
Ocjenjivački sud može u određenim kategorijama dodijeliti i više priznanja ako kvaliteta radova to opravdava.

7.    Ocjenjivački sud
Za ocjenu radova imenovan je ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi ocjenjivačkog suda:
Nigel Thorne (Velika Britanija)
Francois Vahe (Hrvatska/Francuska)
Prof.dr.sc. Branka Aničić (Hrvatska)
Andrea Knez (predstavnica Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata)
Momir Pavletić Slobođan (predstavnik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata)
Stručna savjetnica:
Iva Filipović, mag.ing.prosp.arch. (predstavnica sponzora nagrada, tvrtke Semmelrock Stein+Design d.o.o.)

Tehnička komisija:
Ivana Miletić, mag.ing.prosp.arch. (HDKA)
Mateja Leljak, mag.ing.prosp.arch. (HDKA)

8.    Datumi i rokovi
Prijava i dostava radova:    15.5.2018. – 15.6.2018
Pitanja natjecatelja:    15.5.2018. – 25.5.2018.
Odgovori na pitanja natjecatelja:    do 30.5.2018.
Obavijest o Selekciji/izboru radova:    15.7.2018.
Uplata kotizacije    do 25.7.2018.
Rad ocjenjivačkog suda:    15.6.2018. – 15.7.2018.
Objava rezultata:    27.9.2018
Otvorenje izložbe:    27.9.2018.

9.    Dodatne informacije
Za dodatne informacije zadužena je Tehnička komisija:
1.    Mateja Leljak
2.    Ivana Miletić
e-mail: nzm@hdka.hr