Krajobrazna arhitektica Ivana Salopek, mag.ing.prosp.arch. (članica HDKA) na javnom Natječaju izradu idejnog rješenja: spomen područje Barutana 1991 u Bjelovaru osvojila je prvo mjesto. Drugo mjesto također je pripralo timu krajobraznih arhitekata (Vitoria Šokec Plepelić; Filip Koši; Jan Vrabec; Dobrila Kraljić).

Čestitamo kolegama, a posebno kolegici Salopek na osvojenom prvom mjestu.

HDKA

 

Urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju
NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja:
SPOMEN PODRUČJE „BARUTANA 1991“ U BJELOVARU

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, OIB: 18970641692, Internetska adresa: http://www.bjelovar.hr /, koju zastupa gradonačelnik Dario Hrebak, telefon: +38543622092, e-mail adresa: aposaric@bjelovar.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com  (Društvo arhitekata Varaždin)
Registarski broj natječaja: 58-18/BJ-UAKL/NJN
Natječaj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi – jednostavna nabava.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Predmet natječaja je oblikovanje spomen  područja na k.č.br. 2181 k.o Nove Plavnice – Hrgovljani. Predmet idejnog rješenja koje se razrađuje ovim natječajem je manja zona u jugoistočnim dijelu predmetne čestice. U širem obuhvatu postavljaju se table (info, putokazi…) na temelju prototipa koji će se definirati idejnim rješenjem.
Svrha natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga. Natječaj je pokrenut iz želje da se spomenikom i drugim elementima uređenja dodatno oplemeni postojeće spomen područje „Barutana 1991“ u šumi Bedenik, te time oda počast hrvatskim braniteljima Domovinskog rata poginulim na ovoj lokaciji, Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna podloga za potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, te realizaciju.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:
• Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
• Prostorna i oblikovna kvaliteta
• Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
• Racionalnost i ekonomičnost rješenja
• Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi
Na natječaj, koji je trajao od 09.04.2018.. god. do roka za predaju natječajnih radova 24.05.2018. god., zaprimljeno je ukupno 7 radova.

OCJENJIVAČKI SUD je djelovao u sastavu:
Predsjednik ocjenjivačkog suda
1. Nenad Ravnić dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Članovi ocjenjivačkog suda
2. Valna Bastijančić Erjavec, prof., zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara
3. Emilija Vlahek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda
4. Ida Blažičko, dr.art., akademska kiparica
Tehnička komisija
Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,
Tajnica natječaja
Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

Ocjenjivački sud je na VI. sjednici održanoj 11.06.2018. većinom glasova donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

 

I.   Nagrada u neto iznosu  20.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 5:
AUTOR: Ivana Salopek

Model

Model

II.  Nagrada  u neto iznosu 12.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 6:

AUTORI: Vitoria Šokec Plepelić; Filip Koši; Jan Vrabec; Dobrila Kraljić

III. Nagrada  u neto iznosu 8.000,00 kn dodijeljena je radu pod šifrom 3:

AUTOR: Leo Gavrić d.i.a.

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 560.000,00 kn (bez PDV-a)
Natječaj je proveden u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“.

Za Ocjenjivački sud:
Dina Horvat, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja