Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata objavljuje kandidacijske liste za izbore u Upravni odbor za mandatno razdoblje 2018.-2022. Do 22. kolovoza 2018. u Tajništvo HDKA prispjela je samo po jedna kandidacijska lista za Upravni odbor i Stegovni sud HDKA. Dospjele liste zadovoljile su kriterije zadane Statutom HDKA.
U prilogu se nalaze liste te biografije kandidata za Upravni odbor i plan rada te biografije kandidata za Stegovni sud.
Glasovanje će se održati na Skupštini.

HDKA

Lista A_Upravni odbor
Lista A_Plan rada
Lista_Stegovni sud