Ove godine IFLA Europe, međunarodna organizacija europskih arhitekata slavi 30 godina postojanja. To je organizacija koja aktivno i kontinuirano zagovara očuvanje i zaštitu krajobraza, krajobrazne arhitekture te promociju struke krajobraznih arhitekata. 2006. IFLA Europe, proglasila je travanj, mjesecom krajobrazne arhitekture, koji se u Hrvatskoj obilježava od 2010., kao i diljem svijeta. Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata aktivni je član ove organizacije od 2010. godine, dok je od krovne svjetske organizacije, IFLA World, član od 1994, na čijim međunarodnim skupovima redovno sudjeluje.