Mjesec: srpanj 2020.

Rezultati izbora Hrvatske komore arhitekata – nova tijela i odbori Hrvatske komore arhitekata

15. srpnja 2020. godine u prostorijama Hrvatske komore arhitekata, održana je konstituirajuća sjednica Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora su sljedeći:...

/ 20/07/2020