Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata objavljuje kandidacijske liste za izbore u Upravni odbor i Stegovni sud. Do 30. rujna 2022. u Tajništvo HDKA prispjele su dvije (2) kandidacijske liste.
Utvrđeno je da liste ispunjavaju propisane uvjete.
Pozivaju se članovi HDKA da prouče Programe rada i životopise kandidata.

 
Lista A
Upravni odbor
•    Barbara Klemar – predsjednica
•    Andrea Knez
•    Momir Pavletić Slobođan
•    Maja Hofman
•    Iva Rechner
•    Zrinka Brajan
•    Mario Jukić
Stegovni sud
•    Željka Kolak
•    Ivana Kralj
•    Iva Filipović

Preuzmi program rada i CV kandidata Liste A

 

 

Lista B
Upravni odbor
•    Marijo Spajić – predsjednik
•    Sara Stojaković
•    Katarina Adulmar Kučiš
•    Goran Andlar
•    Ines Hrdalo
•    Monika Kamenečki
•    Kaja Šprljan Bušić
Stegovni sud
•    Mirjana Meštrić
•    Domagoj Vranješ
•    Ksenija Juričić Diminić

Preuzmi program rada i CV kandidata Liste B