Poštovane kolege,

Kako smo u vezi izbora kontaktirali Gradski ured za udruge, dobili smo informaciju da je Gradski ured za vrijeme mjera protiv COVID-19 (zabrana okupljanja i sl.) tolerirao udrugama provođenje izbora glasanjem elektroničkim putem. Međutim, obzirom da su COVID-19 mjere ukinute, Gradski ured za udruge više ne uvažava izbore provedene e-glasanjem, jedino ako takav način glasanja udruge imaju predviđen Statutom.

Obzirom na navedemo, 15. izborna Skupština HDKA predviđena za 12. listopada 2022. se odgađa te se zakazuje ponovo za 25. listopada 2022. u 18h,
u prostorima Knjižnice „Kajfešov brijeg“, Ul. grada Gualdo Tadino 4, Zagreb.

Na 15. izbornoj sjednici Skupštine glasanje o izbornim listama će se provesti osobno, odnosno putem punomoći.

Kako mnogi članovi nisu u mogućnosti u mogućnosti sudjelovati u radu Skupštine, član može dati punomoć za zastupanje (Obrazac punomoći poslan je mailom). Punomoć mora biti u pisanom obliku i donosi se na Skupštinu te predočava radnom predsjedništvu.

Punomoć za zastupanje je valjana isključivo u originalu (ne skenirani potpis), ovjerena kod javnog bilježnika.

S poštovanjem
HDKA