O nama

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata je dobrovoljna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, koja djeluje s ciljem afirmiranja i razvijanja krajobrazne arhitekture, održivog uređenja prostora, očuvanja i zaštite krajobraza, prirode i čovjekova okoliša te podizanja razine kvalitete življenja i kulture.
Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata osnovano je 20. studenoga 1992., a 1993. upisano u Registar udruženja građana Republike Hrvatske. Naredne godine, 1994., postaje članom međunarodne organizacije krajobraznih arhitekata, International Federation of Landscape Architects (IFLA).
2010. godine HDKA se reorganizira te započinje suradnju s regionalnim društvima krajobraznih arhitekata. Iste godine postaje član IFLA Europe, a 2012. postaje članom Hrvatskog zavoda za norme te članom Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju.
Od 2011. svake godine HDKA obilježava svjetski mjesec krajobrazne arhitekture nizom događanja, a već iduće godine, 2017. slavi svojih 25. godina od osnutka.
Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata nastaje kao rezultat nastojanja da stručni kadrovi educirani kao krajobrazni arhitekti djeluju u okviru jedinstvenog strukovnog udruženja. Kao nacionalna organizacija za zadaću ima koordinaciju strukovnih interesa krajobraznih arhitekata na području Republike Hrvatske te uspostavljanje odnosa s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama s ciljem promocije, afirmacije i unaprjeđenja struke.