Online knjižnica HDKA

Knjižnica HDKA je projekt koji je započeo 2014. g. Od tada je sakupljena i arhivirana literatura vezana za rad HDKA i krajobraznu arhitekturu. Dio literature su donirali partneri i kolege, dio je kupljen iz vlastitog budžeta. Knjižnica će se s vremenom širiti, ovo je tek početak. Zahvaljujemo svima koji su pomogli da ovaj projekte krene.

Napomena:
S posudbom se kreće od 1.1.2018. kada će se uspostaviti model posudbe i vraćanja literature te izraditi obrasci.

 


Katalog literature HDKA:
(redni broj-arhivska oznaka-naziv)

1. LIT-HDKA-2016-01/ŠIŠ – Dub.ren.vrt./DVD – Bruno Šišić: „Dubrovački renesansni vrtovi“, HTV, 1990, Zagreb (DVD)
2. LIT-HDKA-2016-02/ANA – Funk.zel.pov. – Nebojša Anastasijević i sur.: „Funkcionalnost zelenih površina Beograda“, Šumarski fakultet u Beogradu, 2012., Beograd (knjiga, 2 kom.)
3. LIT-HDKA-2016-03/ŠIŠ – Dub.Ren.Gar. – Bruno Šišić: „Dubrovnik Renaissance Gardens“, HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2012., Zagreb-Dubrovnik (knjiga, 1 kom.)
4. LIT-HDKA-2016-04/TEO – Urb.plan.Bg. – Anica Teofilović: „Urbanističko planiranje Beograda i očuvanje biodiverziteta“, Univerzitet u Beogradu, 2013., Beograd (knjiga 1 kom.)
5. LIT-HDKA-2016-05/IUFRO – Forest.Cit. – IUFRO Conference: „Forest for cities, forest for people“, Croatian Forest Research Institute, 2012., Zagreb (zbornik radova, 1 kom.)
6. LIT-HDKA-2016-06/LOK – Krš.lokv. – Lokna – „Krške lokve“, Priroda Public Institute, 2016. Reka (brošura 1 kom.)
7. LIT-HDKA-2016-07/KIŠ – Akv.i.park. – Dragutin Kiš: „Akvareli i parkovi“, Udruga za promociju oblikovanja i umjetnosti Design Art, Zagreb, 2010., Rijeka (knjiga 1 kom.)
8. LIT-HDKA-2016-08/AGR – 40.g.KA. –  „40 godina studija krajobrazne arhitekture“, Agronomski fakultet, Zavod za ukrasno bilje, vrtnu umjetnost i krajobraznu arhitekturu, 2008., Zagreb (katalog 1 kom.)
9. LIT-HDKA-2016-09/AZO – Zaš.osob.pod. – ISO 27001 – „Zaštita osobnih podataka i računarstvo u oblaku“, Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2016., Zagreb (priručnik 1 kom.)
10. LIT-HDKA-2016-10/VUK – Pejz.arh. – Ljiljana Vuković: „Pejzažna arhitektura, planiranje i projektovanje“, Šumarski fakultet u Beogradu, 2003., Beograd (knjiga 1 kom.)
11. LIT-HDKA-2016-11/ECO – Mod.uprav. – „Modeli upravljanja procesom obnove i razvoja povijesnih gradova“, ECOVAST, 2011., Zagreb (zbornik radova 1 kom.)
12. LIT-HDKA-2016-12/IFLA – Land.10 – „Landscape 10, European landscape Convention in Action“, IFLA Europe, 2012., Brussels (knjiga 1 kom.)
13. LIT-HDKA-2016-13/MIN – Eur.konv. – „Europska konvencija o krajini“, Ministarstvo za okolje in prostor, 2012., Ljubljana (brošura 3 kom)
14. LIT-HDKA-2016-14/UPAS – 5. Salon – „5. Salon pejzažne arhitekture“, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije, 2013., Beograd (katalog radova 2 kom.)
15. LIT-HDKA-2016-15/UPAS – 6. Salon – „6. Salon pejzažne arhitekture“, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije, 2015., Beograd (katalog radova 2 kom.)
16. LIT-HDKA-2016-16/UPAS – Stand.krov. – „Standardi – Krovni vrtovi i vrtovi terasa“, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije, 2012., Beograd (priručnik 2 kom.)
17. LIT-HDKA-2016-17/BIO – Stan.kraj. – „Stanovanjske krajine – trendi i perspektive“, Biotehnička fakulteta, Oddelek za krajinsku arhitekturu, 2006., Ljubljana (Zbornik radova 1 kom.)
18. LIT-HDKA-2016-18/DKAS – Podež.kraj. – „Podeželska krajina kot razvojni potencial“, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, 2013., Ljubljana (zbornik radova 1 kom.)
19. LIT-HDKA-2016-19/AKA – Natur.und.L. – „Natur und Landschaft in Wandel“, Akademie fur NaturSchutz und Lanschaftsplege, 10/1986. (časopis 1 kom.)
20. LIT-HDKA-2016-20/FEL – Green.ins.sol. – „Green, instant solutions for urban area“, Felix Pflanzensystem, 2014., Germany (katalog proizvoda 1 kom.)
21. LIT-HDKA-2016-21/BOŽ – Kam.i.vod. – Srećko Božićević: „Kamen i voda“, Sakib Topić, 2000., Velika Gorica (knjiga 1 kom.)
22. LIT-HDKA-2016-22/JUR – Park.ostv.sna. – Sonja Jurković: „Park ostvarenje sna – Teorija vrtne umjetnosti“, Jurčić d.o.o., Arhitektonski fakultet u Zagrebu, 2004., Zagreb (knjiga 1 kom.)
23. LIT-HDKA-2016-23/STR – Beog.ras.vek. – Branimir Strugar: „Beograd, raskršće vekova i puteva“, Studio Strugar, 2009., Begrad (knjiga 1 kom.)
24. LIT-HDKA-2016-24/DKAS – Zap.v.kraj. – „Zapisi v krajini“, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, 2004., Ljubljana (brošura 1 kom.)
25. LIT-HDKA-2016-25/BOS – Prir.bla.u.Sr. – Dragan Bosnić: „Prirodna blaga u Srbiji“, Mladinska knjiga, 2009., Beograd (knjiga 1 kom.)
26. LIT-HDKA-2016-26/ŠIŠ – Vrt.pros.pov. – Bruno Šišić: „Vrtni prostori povijesnog predgrađa Dubrovnika od Pila do Boninova“, HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2003., Zagreb-Dubrovnik (knjiga 1 kom.)
27. LIT-HDKA-2016-27/MOZ – Hrv.lij.vrt. – „Hrvatski lijepi vrtovi“, Mozaik knjiga, 2008., Zagreb (katalog 1 kom.)
28. LIT-HDKA-2016-28/MIL – Zel.Beog. – Stanislav Milanović: „Zelenilo Beograda“, JKP Zelenilo Beograd, 2007., Beograd (knjiga 2 kom.)
29. LIT-HDKA-2017-01/GZD-ljeto 2015. – Gradimo Zadar, Zadar, 2015. (časopis 2 kom.)
30. LIT-HDKA-2017-02/SEM – Outdoor Liv.Trends – Semmelrock Stein-Design, Outdoor living trends, Ogulin, 2017. (katalog 2 kom)
31. LIT-HDKA-2017-03/HAU-listop. 2016. – Hausbau, Zagreb, 2017. (časopis 1 kom.)
32. LIT-HDKA-2017-04/GZD-zima 2016. – Gradimo Zadar, Zadar, 2017. (časopis 2 kom.)
33. LIT-HDKA-2017-05/GRG – Ren.per.Lac. – Dražen Grgurević: “Renesansni perivoji Lacija”, 2012., Split (knjiga 2 kom.)
34. LIT-HDKA-2017-06/DKP – Pov.baš.vrt.umj. – “Povijesna baština vrtne umjetnosti”, Zagreb (zbornik radova 1 kom.)
35. LIT-HDKA-2017-07/HOR – 1.hr.sem.per.arh. – 1. hrvatski seminar perivojne arhitekture”, Horting Sisak, 1996., Sisak (zbornik radova 1 kom)
36. LIT-HDKA-2017-08/ HOR – 2.hr.sem.per.arh. – 2. hrvatski seminar perivojne arhitekture”, Horting Sisak, 1997., Sisak (zbornik radova 1 kom)
37. LIT-HDKA-2017-09/ HOR – 3.hr.sem.per.arh. – 3. hrvatski seminar perivojne arhitekture”, Horting Sisak, 1998., Sisak (zbornik radova 1 kom)
38. LIT-HDKA-2017-10/ HOR – 4.hr.sem.per.arh. – 4. hrvatski seminar perivojne arhitekture, Horting Sisak, 1999., Sisak (zbornik radova 1 kom)
39. LIT-HDKA-2017-11/ HOR – 5.hr.sem.per.arh. – 5. hrvatski seminar perivojne arhitekture”, Horting Sisak, 2000., Sisak (zbornik radova 1 kom)
40. LIT-HDKA-2017-12/ HOR – 6.hr.sem.per.arh. –6. hrvatski seminar perivojne arhitekture”, Horting Sisak, 2001., Sisak (zbornik radova 1 kom)
41. LIT-HDKA-2017-13/ HOR – 7.hr.sem.per.arh. – 7. hrvatski seminar perivojne arhitekture”, Horting Sisak, 2002., Sisak (zbornik radova 1 kom)
42. LIT-HDKA-2017-14/ HOR – 8.hr.sem.per.arh. – “8. hrvatski seminar perivojne arhitekture”, Horting Sisak, 2003., Sisak (zbornik radova 1 kom)
43. LIT-HDKA-2017-17/HDKA – Igra – “Igra u otvorenom prostoru”, HDKA, 2016., Zagreb (brošura 2 kom)
44. LIT-HDKA-2017-18/MMA – Landscape Odyssey – “Landscape Odyssey”, Hungarian Association of Landscape Architects, Hungary, 2015. (zbornik radova 1 kom)
45. LIT-HDKA-2017-19/HDKA – KPK, Istra, 2017. – “Krajobraz-krajina-pejzaž: Krajobrazna arhitektura i turizam”, HDKA, Zagreb, 2017. (brošura 2 kom)
46. LIT-HDKA-2017-20/IFLA EU – Yearbook 2015 – “IFLA Yearbook 2015”, International Federation of Landscape Architects, Brussels, 2015. (katalog radova udruženja 1 kom)
47. LIT-HDKA-2017-21/VUJ – Tehnika pejz. proj. – Ljiljana Vujković, Matilda Nećak, Dragan Vujičić: “Tehnika pejzažnog projektovanja”, 2003., Beograd (knjiga 2 kom)
48. LIT-HDKA-2017-22/ĆER – Pejz.arh. 3D – Velimir Ćerimović: “Pejzažna arhitektura 3D”, 2016., Beograd (knjiga 1 kom)
49. LIT-HDKA-2017-23/GRG – Jadr.okuć. – Dražen Grgurević: “Jadranske okućnice”, 2017., Split (knjiga 1 kom)