Oznaka: prof.dr.sc. janez marušić

Predavanje prof.dr.sc. Janeza Marušiča na Agronomskom fakultetu

U petak 25. studenog u 10 sati prof.dr.sc. Janez Marušič će održati predavanje “Krajobraz kao koncept”

/ 23/11/2016