Oznaka: studija

Prema novoizrađenoj Studiji održivog razvoja Park-šuma Marjan gubi trećinu površine?

Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan angažirala je tvrtku UHY Savjetovanje da izradi Studiju održivog razvoja Park-šume Marjan, a nakon...

/ 30/06/2016