Uvjerenje o upisu u Registar provoditelja natječaja

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata od 4.7.2017. upisano je u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj. Uvjerenje je izdala Hrvatska komora arhitekata, a upisom u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj, temeljem članka 14. stavka 14, Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14), Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata stječe pravo obavljanja poslova provođenja natječaja s područja uređenja krajobraza na sljedeće 4 godine.