1983. – 1991.
Prva Skupština Udruženja pejzažnih arhitekata Jugoslavije (UPAJ), održana 21.09.1983.  godine je u Dubrovniku. Izabrano Predsjedništvo u sastavu:

Predsjedništvo UPAJ-a:
•    Dušan Ogrin, predsjednik (Ljubljana),
•    Stevan Milinković,
•    Nadežda Pejović (Beograd),
•    Bruno Šišić (Dubrovnik),
•    Sonja Jurković (Zagreb),
•    Dragan Šojlevski (Skopje),
•    Branka Vukičević (Sarajevo).

UPAJ je 1987. godine registriran kao 46 nacionalni član u IFLA – International Federation of Landscape Architects.

1991. – 1997.
Nakon raspada SFR Jugoslavije, 20. 11. 1992. održana je Osnivačka Skupština Hrvatskog društva pejzažnih (krajobraznih) arhitekata u Zagrebu. Izabrana tijela Društva su:

Upravni odbor HDKA:
•    mr.sc. Sonja Jurković, dipl.ing.arh. – predsjednica
•    mr.sc. Branka Anićić, dipl.ing.agr. –  tajnica
•    Muzafer Bračković, dipl.ing.šum.
•    Dražen Grgurević, dipl.ing.šum.
•    Dragutin Kiš, dipl.ing.šum.
•    Franka Odak, dipl.ing.arh.
•    dr.sc. Lido Sošić, dipl.ing.pejz.arh.

Nadzorni odbor HDKA:
•    Jadranka Janjić, dipl.ing.šum.
•    Lela Rotkvić, dipl.ing.arh.
•    dr.sc. Lido Sošić, dipl.ing.pejz.arh.

Odbor za kadrove HDKA:
•    mr.sc. Branka Anićić, dipl.ing.agr.
•    Slobodan Bajagić, dipl.ing.pejz.arh.
•    dr.sc. Mladen Obad-Ščitaroci, dipl.ing.arh.
•    dr.sc. Bruno Šišić, dipl.ing.agr.
•    Mira Halambek-Wenzler, , dipl.ing.agr.

Časni sud HDKA:
•    Zdenko Sila, dipl.ing.arh.
•    dr.sc. Bruno Šišić, dipl.ing.agr.

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata upisano je u Registar udruženja građana 25. 01. 1993., a već iduće godine, 30. 06. 1994., Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata postaje članom IFLA-e – The International Federation of Landscape Architects

1997.-2006.
12. 12. 1997. Održana je Izborna Skupština Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata te je izabrana nova predsjednica Društva, dr.sc. Branka Aničić, dipl.ing.agr. Izabrano je i povjerenstvo za upis novih članova u sastavu:
•    Jadranka Janjić, dipl.ing.šum.
•    dr.sc. Mladen Obad-Ščitaroci, dipl.ing.arh.
•    dr.sc. Bruno Šišić, dipl.ing.agr.
•    Mira Wenzler, dipl.ing.arh.
•    dr.sc. Branka Aničić, dipl.ing.agr.

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata upisano je u Registar udruga RH pri Ministarstvu uprave 24. 02. 1998.

2006.-2010.
24. 02. 2006. Održana je Izborna Skupština HDKA. Izabrani su novi Upravni odbor i Odbor za upis, u sastavu:

Upravni odbor HDKA:
•    dr.sc. Lido Sošić, dipl.ing.agr. – predsjednik
•    dr.sc. Branka Aničić, dipl.ing.agr. – zamjenica predsjednika
•    mr.sc. Ines Avdić, dipl.ing.agr. – tajnica
•    Nataša Tiška Vrsalović, dipl.ing.agr. (do 04. 07. 2008. godine, podnijela ostavku)
•    mr.sc. Dobrila Kraljić, dipl.ing.agr. (od 03. 12. 2008. godine)
•    Katarina Ogresta, dipl.ing.arh.
•    6. član nije izabran.

Odbor za upis HDKA:
•    Dr.sc. Lido Sošić, dipl.ing.agr. – predsjednik
•    Dr.sc. Sonja Jurković, dipl.ing.arh.
•    Mr.sc. Vesna Koščak Miočić Stošić, dipl.ing.agr.
•    Mr.sc. Dobrila Kraljić, dipl.ing.agr.
•    Robert Duić, dipl.ing.agr.

Na Redovitoj Skupštini HDKA, 03. 12. 2008., za člana Upravnog odbora izabrana je  mr.sc. Dobrila Kraljić, dipl.ing.agr. na mjesto Nataše Tiška Vrsalović, dipl.ing.agr. koja je podnijela ostavku. Šesti član Upravnog odbora i dalje nije izabran.

2010.-2014.
08. 06. 2010. održana je Izborna Skupština HDKA. Izabrani su novi članovi Upravnog odbora:
•    Mario Jukić, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing. –  predsjednik
•    mr.sc. Ines Hrdalo, mag.ing.prosp.arch. – potpredsjednica
•    Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch. – tajnica
•    Luka Jelušić, mag.ing.prosp.arch
•    Mirjana Miškić Domislić, mag.ing.prosp.arch.
•    Nataša Avakumović, mag.ing.prosp.arch. (do 27. 07. 2012. godine)
•    Barbara Klemar, mag.ing.prosp.arch. (od 27. 07. 2012. godine)
•    Danijela Jurić, dipl.ing.agr. (od 27. 07. 2012. godine)

09.12.2010. Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata postaje članom EFLA-e (European Federation of Landscape Architects).
27. 07. 2012. održana je Izborna Skupština HDKA na kojoj su izabrane novi članovi Upravnog odbora kao zamjene za članove koji su podnijeli zahtjev za razrješenje te jedan novi član UO, obzirom da je novi statut predvidio 7 umjesto dosadašnjih 6 članova Upravnog odbora. Novoizabrani članovi Upravnog odbora su: Barbara Klemar, mag.ing.prosp.arch. i Danijela Jurić, dipl.ing.agr..

2014.- sada
15. 09. 2014. održana je Izborna Skupština HDKA. Izabran je novi Upravni odbor u sastavu:
•    Mario Jukić, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing. –  predsjednik HDKA
•    Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch. – potpredsjednica HDKA
•    Barbara Klemar, mag.ing.prosp.arch. – tajnica HDKA
•    Danijela Jurić, dipl.ing.agr.
•    Ivana Miletić, mag.ing.prosp.arch.
•    Momir Pavletić Slobođan, mag.ing.prosp.arch.
•    Lana Mesić, mag.ing.prosp.arch.

27.10.2016. Darija Perković, izabrana je za delegatkinju za IFLA i IFLA Europe i na toj poziciji je i danas. Do tog datuma, tu dužnost je obavljala Barbara Klemar, tajnica HDKA.