Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata (HDKA) podržalo je Inicijativu: Čuvamo naš park te javno obavljuje svoje priopćenje za javnost i medije.

Da podsjetimo, Inicijativu je do sad podržalo Društvo arhitekata Zagreba te Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, kako bi se sačuvao park na Savici u Zagrebu te kako bi se za gradnju crkve pronašla zamjenska lokacija. Kako je trend u Hrvatskoj već zadnjih nekoliko godina da se izgradnja objekata realizira upravo na štetu i uzurpiranje zelenih površina, javnost je sve više osjetljivija na zaposjedanje zelenih površina, posebno jer se time narušavaju njihova prava na parkove, dječja igrališta, šetališta itd. Tako se između brojnih inicijativa, rodila i inicijativa za očuvanje parka na zagrebačkoj Savici. U žestokoj borbi za svaki komad zelene površine, na ovaj problem reagirala su strukovna udruženja koja su poduprla stanovnike Savice te time odlučna u namjeri da se očuva ova vrijedna zelena površina.

U nastavku donosimo u cijelosti reakciju Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata te pozivamo sve naše stručnjake i stručnjakinje da se upoznaju s djelovanjem inicijative Čuvamo naš park, akcijama i priopćenjima Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata te da o ovoj problematici prouče službenu stranicu na www.cuvamonaspark.com

Upravni odbor HDKA
Meksička 1
Zagreb

 

Priopćenje Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata .pdf

priopcenje HDKA