SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

u organizaciji i provedbi
UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

raspisuje javni, otvoreni, anonimni projektni i anketni

N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
STUDENTSKOG RESTORANA I PRATEĆIH SADRŽAJA KAMPUSA VARAŽDIN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

INVESTITOR I RASPISIVAČ
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Trg Maršala Tita 14, Zagreb, koje zastupa rektor prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, dipl.ing.arh.

 

Obavještavamo natjecatelje da se, na prijedlog Odbora za natječaje HKA/UHA, odvijanje Natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja STUDENTSKOG RESTORANA I PRATEĆIH SADRŽAJA KAMPUSA VARAŽDIN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU privremeno zaustavlja zbog korekcija Općih uvjeta natječaja od strane Raspisivača.

O nastavku odvijanja i eventualnoj promjeni rokova natječaja  na vrijeme ćete biti obavješteni na web stranicama UHA-e i regionalnih društava.

 

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe pod vodstvom ovlaštenog arhitekta člana Hrvatske komore arhitekata i pravne osobe registrirane za projektiranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

 

ROKOVI
Početak natječaja: srijeda 13. lipnja 2012.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: nedjelja 01. srpnja 2012.
Rok predaje natječajnih radova: petak 07. rujna 2012.
Natječajne podloge mogu se kupiti i naručiti radnim danom od 9-16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, uz naknadu od 300,00kn plativih isključivo na žiro-račun Udruženja hrvatskih arhitekata br. 2360000-1101550751 Zagrebačka banka d.d., Zagreb, svrha doznake: podloge za natječaj STUDENTSKI RESTORAN VARAŽDIN, te OIB za fizičke/pravne osobe. Nakon izvršene narudžbe i uplate podloge za natječaj dostavljaju se putem e-maila ili podižu u u Udruženju hrvatskih arhitekata. Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16h u UHA-i, Trg bana J. Jelačića 3/1.

 

 

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački se sud obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom netto iznosu i rasporedu:
I. nagrada 80.000,00 kn
II. nagrada 50.000,00 kn
III. nagrada 31.000,00 kn
Tri jednakovrijedna otkupa od po 13.000,00 kn

 

 

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

prof. dr. sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh, predsjednik OS-a, za predstavnik Raspisivača, prorektor Sveučilišta u Zagrebu
Maja Kireta, dipl.ing.arh, dopredsjednica OS-a, predstavnik Provoditelja (DAV)
prof. Mladen Jošić, dipl.ing.arh, predstavnik Raspisivača
doc. Tin Sven Franić, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

 

Zamjenik Člana OS-a
pred. Vanja Rister, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

 

Stručni savjetnici
Nenad Milijaš, mag. inf, predstavnik Raspisivača, ravnatelj Studentskog centra Varaždin
Bernard Marić, dipl. ing, predstavnik Raspisivača, pomoćnik ravnatelja za prehranu Studentskog centra u Zagrebu

 

Tehnička komisija
Duje Dvornik, dipl.ing.arh.
Darko Užarević, dipl.ing.arh.

 

Tajnik natječaja
Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.

 

 

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN112/06) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata: 146-12-VŽ-AU