Poziv svim članovima/icama HDKA, studentima/icama i svim krajobraznim arhtiektima/icama za prijavu projekata! Molimo sve zainteresirane da se jave na službeni mail HDKA, na hdka@hdka.hr, ako žele sudjelovati sa svojim projektima na natječaju. Sastanak sa svim zainteresiranima i upravnim odborom će se održati nakon što zaprimimo prijave.

 

GRAD ZAGREB – OBAVIJEST O OBJAVI JAVNIH NATJEČAJA

Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je
javne natječaje za dodjelu financijskih poipora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba za 2013., a koji su od interesa za Grad Zagreb:


1. Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite potrošača;
2. a) Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja promicanja zdravlja,
b) Javni natječaj za dodjelu financijskih poipora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca 11. svjetskog rata i civilnih invalida rata;
3. Javni natječaj za dodjelu f inancijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava;
4. Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja promicanja temeljnih vrijednosti Europske unije;
5. Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja;
6. Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama;
7. a) Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja socijalnog značenja;
b) Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom;
8. Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba;
9. Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva.
1. PREDMET RASPISANIH JAVNIH NATJEČAJA
Predmet raspisanih javnih natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba koji če se financirati iz proračuna Grada Zagreba u 2013. za područja:


1. zaštita potrošača;
2. promicanja zdravlja, područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata;
3. promicanja ljudskih prava;
4. promicanja temeljnih vrijednosti Europske unije;
5. zaštite okoliša i održivog razvoja;
6. održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama;
7. socijalnog i humanitarnog značenja;
8. udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba;
9. zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva.
2. OBJAVA JAVNIH NATJEČAJA
Tekstovi javnih natječaja bit će objavljeni 13. studenoga 2012. na:
– web stranici Grada Zagreba (vvww.zagreb.hr) zajedno s uputama i elektronskim obrascima za prijavu i
– oglasnim pločama gradske uprave.


Tekstovi javnih natječaja sadrže i informaciju gdje se, osim na web stranici Grada Zagreba, mogu dobiti dodatne upute i obrasci za prijavu.
3. ROK PODNOŠENJA PRIJAVA
Rok za prijavu programa/projekata je 30 dana od dana objave javnog natječaja, zaključno s 13. prosincem 2012.