Grad Dubrovnik i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika objavili su rezultate javnog, otvorenog i anonimnog Natječaja za izradu umjetničkog rješenja spomenika papi Ivanu Pavlu II. i uređenja neposrednog okoliša na lokaciji ispred crkve sv. Križa u Gružu u Dubrovniku.

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika, KLASA:UP/I-406-01/12-02/36, URBROJ:211/01-01-12-2, od 19. rujna 2012. godine, raspisan je Natječaj za izradu umjetničkog rješenja spomenika papi Ivanu Pavlu II. i uređenja neposrednog okoliša na lokaciji ispred crkve sv. Križa u Gružu u Dubrovniku te je imenovan Ocjenjivački sud u sastavu:

Predsjednica:
dr.sc. Željka Čorak, povjesničarka umjetnosti
Članovi:
Davorka Cecić-Premužak, dipl.ing.arh.
Ivan Fijolić, ak. kipar
Maja Huljev Ton, dipl.ing.arh.
don Ivica Pervan, diplomirani teolog
doc. Josip Baće, ak. slikar grafičar
Josip Škerlj, ak. slikar

Na Natječaj je pristiglo ukupno 19 radova. Na temelju pristiglih rješenja, Ocjenjivački sud je donio jednoglasnu odluku o nagrađenim radovima. Odlukom o odabiru natječajnog rada, KLASA:UP/I-406-01/12-02/36, URBROJ:211/01-01-12-26, od 17. prosinca 2012. godine, gradonačelnik je usvojio odluku Ocjenjivačkog suda o nagrađenim rješenjima kako slijedi:

 

I. NAGRADA
autor:
MARIJA UJEVIĆ-GALETOVIĆ, ak. kipar, Zagreb
arhitekt:
BRANKO SILAĐIN, dipl.ing.arh., Zagreb

 

II. NAGRADA
autor:
HRVOJE URUMOVIĆ, ak. kipar, Zagreb
arhitekt:
FABRIKA ARHITEKTI d.o.o., Zagreb

 

III. NAGRADA
autor:
NEVEN BILIĆ, ak. kipar, Zagreb
arhitekti:
MARIJA PREMUŽIĆ ANČIĆ, dipl.ing.arh., Zagreb (ASK ATELIER d.o.o.)
AZRA SULJIĆ, dipl.ing.arh., Zagreb (ASK ATELIER d.o.o.)
suradnici:
HRVOJE BAČURA, dipl.ing.arh., Zagreb
MARKO AMBRUŠ, dipl.ing.arh., Zagreb

 

Ocjenjivački sud će s prvonagrađenim autorima dogovoriti sastanak na kojem će se zajednički dogovoriti detalji realizacije izrade. S prvonagrađenim autorima bit će sklopljen Ugovor o izradbi spomenika, temeljem Pregovaračkog postupka bez prethodne objave. Grad Dubrovnik i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika čestitaju odabranim autorima te zahvaljuju svim natjecateljima na sudjelovanju i velikom odazivu na Natječaj.