Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici prihvatila Konačne prijedloge zakona o gradnji, prostornom uređenju i građevinskoj inspekciji te ih uputila u saborsku proceduru.

Donošenje predloženog Zakona o prostornom uređenju povoljno će utjecati na gospodarska ulaganja u građevinarstvu, ali i drugim gospodarskim granama, osigurat će se uvjeti za ostvarenje svrhe sustava prostornog uređenja i njegovih ciljeva, a time posebice uvjeti za uspješno i učinkovito gospodarenje postojećim dobrima. Predloženim Zakonom uređuje se sustav prostornog uređenja odnosno ciljevi, načela i subjekti prostornog uređenja te praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja kao i uvjeti planiranja prostora.

Zakonom o gradnji uspostavit će se hijerarhijski odnos i veza između središnjeg tijela državne uprave odgovornog za stanje u upravnom području gradnje i lokalne i regionalne (područne) samouprave koja izdaje građevinske i uporabne dozvole te će se otkloniti drugi nedostaci, a čime će se stvoriti uvjeti za osiguranje učinkovite i ujednačene primjene zakona i drugih propisa kojima se uređuje gradnja. Pojednostavit će se i ubrzati izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola te smanjiti dokumentacija potrebna za njihovo izdavanje, a time i ukupni troškovi izdavanja tih dozvola.

Zakon o građevinskoj inspekciji uvodi novinu po kojoj bi nadzor nad izgradnjom građevina za koje se ne izdaje građevinska dozvola odnosno glavni projekt, preuzelo upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na čijem se području gradi odnosno provodi zahvat u prostoru, odnosno njeno komunalno redarstvo.

 

 

Konačni prijedlog Zakona o gradnji

Konačni prijedlog Zakona o prostornom uređenju

Konačni prijedlog Zakona o građevinskoj inspekciji

Odgovori