Zavod za prostorno planiranje

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE
Vinogradska cesta 25, Zagreb
tel: +385 1 3712-777
fax: +385 1 3712-872

 


Dana 01. siječnja 2014. započela je s radom Javna ustanova HRVATSKI ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ. Novoosnovana javna ustanova preuzima poslove i zaposlenike Zavoda za prostorno planiranje u sklopu Ministarstva, koji je prestao s radom  31. prosinca 2013.

 

 

Do preseljenja na novu lokaciju, adresa za dostavu pismena je: Ulica Republike Austrije 20., a poslovni prostor je na adresi: Vinogradska ulica 25., dvorišna zgrada, III kat.
    Djelokrug rada
    Županijski Zavodi za prostorno uređenje
    Strategija i Program prostornog uređenja RH
    Prostorni planovi
    Publikacije
    EU-teritorijalna kohezija i urbani razvoj
    CEMAT-Konferencija ministara nadležnih za prostorno/regionalno planiranje
    Korisni linkovi
    27.05.2013. – Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008.-2012. objavljeno u Narodnim novinama broj 61/2013 od 23.05.2013.

 

Izvor: MGIPU, 7/1/2013