Ulaskom Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije došlo je do značajnijih promjena glede uvjeta pod kojima svi poslovni subjekti iz Republike Hrvatske, odnosno fizičke i pravne osobe mogu privremeno i povremeno pružati usluge na jedinstvenom europskom tržištu bez obveze da se poslovno nastane u toj državi. Republika Hrvatska kao članica Europske unije ostvarila je mogućnost slobodnog pristupa tržištu od 500 milijuna potrošača.

Na temelju prava na poslovni nastan, hrvatskim državljanima i hrvatskim trgovačkim društvima omogućeno je započinjanje i obavljanje gospodarske djelatnosti u jednoj ili više država članica Unije, kao samozaposlene osobe ili osnivanjem trgovačkih društava, podružnica ili zastupništva pod istim uvjetima kao i državljanima drugih država članica. VIŠE…

 

Izvor: HKA, 15/4/2014