Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ organizira okrugli stol u Zagrebu na temu: “Dječja igrališta na području Trešnjevke i grada Zagreba”, koji se održava u sklopu programa „Poticajna obitelj“, koji je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Zagreba. Skup se organizira za sve dionike na području grada Zagreba koji se izravno ili neizravno bave potrebama djece i njihovih roditelja, kao i stručnjacima i predstavnicima vlasti koji odlučuju o izgradnji i projektiranju istih ili mogu utjecati na politiku planiranja u gradu – Vijećnici gradskih četvrti, osobe u politici, u izvršnoj vlasti i na dugim pozicijama, Zagrebački holding,  udruge, vrtići, škole, CZSS, školska medicina, liječnici, pedijatri, učitelji, roditelji, mnogobrojni stručnjaci te ostali zainteresirani koji rade ili žele raditi s djecom.