Grad Novigrad – Cittanova i Društvo arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria objavili su rezultate natječaja za uređenja Velikog trga i parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri grada Novigrada-Cittanova.

Raspisivač: GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA, Veliki trg 1, 52466 Novigrad – Cittanova
Organizator i provoditelj: Društvo arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria (DAI-SAI), Istarska 30, Pula objavljuju

REZULTATE NATJEČAJA
za Javni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni (za realizaciju)
Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog trga i parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri grada Novigrada-Cittanova

Obavijest o rezultatima natječaja EOJN

Rok za predaju natječajnih radova započeo je datumom objave Poziva na natječaj u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN) 4. ožujka 2014. i zaključen je predajom natječajnih radova do 4. lipnja 2014. zaključno u 13 sati, sukladno točki 2.4. Natječajne dokumentacije.

Ukupno je zaprimljeno petnaest (15) radova.

U propisanom roku, sukladno točki 2.4. Natječajne dokumentacije, zaprimljeno je četrnaest (14) radova. Jedan (1) rad zaprimljen je u Pisarnici Grada Novigrada – Cittanova nakon propisanog roka, točnije 5. lipnja2014. godine te je isključen iz natjecanja.

Registarski broj natječaja: 175-14-NG-AU

Ocjenjivački sud na čelu s predsjednikom Idisom Turatom je na 3. sjednici održanoj 29. Lipnja u Novigradu –Cittanova donio jednoglasno sljedeće odluke:

1. nagrada u iznosu od 65.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 006

Autor: KATUŠIĆ KOCBEK ARHITEKTI

projektni tim:
– Davor Katušić
– Jana Kocbek
– Krešimir Kolaković
– Juraj Božić

2. nagrada u iznosu od 40.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 001

Autori:
Ivan Rališ
Siniša Bodrožić
Laura Gomez Agudelo
suradnica: Lidija Novosel

3. nagrada u iznosu od 20.000,00 kn dodjeljuje se radu pod brojem 011

Autor: NFO d.o.o.

projektni tim:
– Kata Marunica
– Nenad Ravnić
– Dijana Pavić
– Nikica Pavlović
– Sandra Perić
– Ivana Slavnić
– Filip Vidović
– Alaeddine Jmila

Dvije otkupne nagrade u iznosu od 7.500,00 kn svaka dodjeljuju se:

1. radu pod rednim brojem 005

Autori:SKROZ d.o.o.
Margita Grubiša, dipl.ing.arh.
Daniela Škarica, dipl.ing.arh
Ivana Žalac, dipl.ing.arh.

projektni tim:
– Margita Grubiša
– Daniela Škarica
– Ivana Žalac
– Jelena Miljanović
– Nicolas Senjarić
– Saša Mitrović
– Nino Kušter

2. radu pod rednim brojem 007

Autor: Branko Silađin

suradnici:
– Ranko Skansi
– Ksenija Jurčić Diminić
– Alojzije Car
– Nikola Matuhina
– Domagoj Ciglar
– Luka Anić

Za Ocjenjivački sud

Tihana Nalić,
tajnica natječaja

U Novigradu, 30. lipnja 2014.


Sve nagrađene radove pogledajte OVDJE