Hrvatska komora arhitekata poziva na 1. međunarodnu BIM konferenciju u Hrvatskoj – BIM2016, koja će se održati 14. svibnja 2016. godine u Velikoj dvorani Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu od 10,00 sati.

1. međunarodna BIM konferencija u Hrvatskoj, BIM2016, održat će se 14. svibnja u Velikoj dvorani Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu u organizaciji Hrvatske komore arhitekata. Implementacija BIM tehnologije (eng. Building Information Modeling) u razvijenim državama Europske unije zakonski je regulirana, stoga će zaključci konferencije slijediti ove trendove i poslužiti kao podloga za izrađivanje prijedloga hrvatskog BIM standarda.
Očekujemo da Hrvatska slijedi trendove razvijenih zemalja EU-a te da u skoroj budućnosti razradi BIM standard koji će se primjenjivati i u našoj zemlji.

BIM kao proces izrade projekata i projektne dokumentacije koristeći 3D informacijskog model stavlja naglasak na međusobnu suradnju svih sudionika u gradnji te je danas standard u velikom broju zemalja EU-a i svijeta – Velika Britanija, Francuska, Danska, Austrija, Njemačka, Španjolska, Švedska i Norveška samo su neke od njih. U Hrvatskoj se BIM koristi samo sporadično, iako je direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća jasno naznačen kao smjer kojem treba težiti.

Na konferenciji će tehnologiju predstaviti međunarodno istaknuti stručnjaci koji su izrađivali BIM standarde te će biti prikazani projekti tri hrvatska arhitektonska ureda koja su koristila tri različita softvera. Jednodnevno događanje BIM2016 osigurat će pregled teorijskog i praktičnog aspekta BIM procesa te međunarodnog i lokalnog znanja i iskustva.Pritom će poslužiti kao platforma za jačanje kompetencija svih sudionika graditeljskog sektora u Hrvatskoj prema europskoj i svjetskoj praksi. Konferencija ujedno predstavlja i uvod u tri manje konferencije koje će se održati po regionalnim centrima RH, a koje su dio projekta Hrvatske komore arhitekata kojem je cilj informiranje o samom procesu i popularizacija korištenja BIM tehnologije u Hrvatskoj.

Building Information Modelingnije promjena koja će nas dočekati tek u dalekoj budućnosti – već je tehnologija sadašnjosti, stoga nemojmo čekati da postane zakonska obaveza i dočeka nas nespremne. Postanite dio rastuće zajednice profesionalaca koji su prepoznali prednosti i važnost Building Information Modeling procesa i tehnologija! Pridružite nam se na BIM2016 – 1. međunarodnoj BIM konferenciji!

Program:

9,30 – 10,00 prijava sudionika
10,00 – 10,15 pozdravni govori
10,15 – 11,00 Arto Kiviniemi, PhD, MSc Arch, Professor of Digital Architectural Design :
Collaborative Design – BIM as an opportunity for architects, predavanje
11,00-11,15 pitanja i diskusija
11,15 – 12,00 Christoph Eichler, CEO, Office for digital Architecture GmbH, Vienna,
Austrijski BIM standard, predavanje
12,15 -12,30 pitanja i diskusija
12,15 – 13,00 pauza za zakusku
13,00 -13,30 Zlatan Novak, mag. ing. geod. et geoinf.:
Lasersko skeniranje i njegova primjena u arhitektonskom projektiranju i dokumentiranju postojećih stanja, prezentacija, pitanja i diskusija
13,30 – 14,00 Marko Dabrović, dipl. ing. arh. i Krunoslav Szörsen, 3LHD, prezentacija, pitanja i diskusija
14,00 – 14,30 Nikola Miletić i Nikica Tabain, KAP 4 d.o.o., prezentacija, pitanja i diskusija
14,30 – 15,00 Vedran Jukić, Soda arhitekti d.o.o. , prezentacija, pitanja i diskusija
15,00 – 15,30 zaključci konferencije

Kotizacija za sudjelovanje na Konferenciji iznosi 100,00 kn (80,00 kn +PDV), a potrebno ju je uplatiti prema sljedećoj uputi:
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ulica grada Vukovara 271/2
10 000 Zagreb
IBAN: HR4623600001500184955
OIB: 85986018932
MODEL : 00
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 15052016
SVRHA UPLATE: BIM 2016, ime i prezime polaznika koji se prijavljuje
Nakon prijave, molimo pošaljite ispis naloga o uplaćenoj kotizaciji na ssu@arhitekti-hka.hr .

Prijavnica
On-line prijava
Konferencija je uvrštena u Program stručnog usavršavanja HKA-a.

Izvor: arhitekti.hr, 21.04.2016.