Projekt Ars Publicae Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII) raspisuje javni natječaj za privremenu umjetničku intervenciju na temu ovogodišnjeg programa Voda i javni prostor. Natječaj je otvoren do 15. svibnja 2016.

Projekt Ars Publicae Udruge za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja (UIII) raspisuje javni natječaje za privremenu umjetničku intervenciju na temu ovogodišnjeg programa VODA I JAVNI PROSTOR.

Projekt Ars Publicae pokrenut je 2010. godine u Zagrebu, a primarno se bavi pitanjima umjetničkoga sadržaja u javnom prostoru te javnim prostorom općenito. Projekt je jedinstven u RH po kombiniranju kulturno-umjetničkog i istraživačkog rada s aktivističkim djelovanjem i zagovaranjem javnih dobara pred javnom upravom, što se provodi u suradnji s volonterskom platformom 1POSTOZAGRAD.

Programom VODA I JAVNI PROSTOR u 2016. godini u fokusu je pitanje (ne)dostupnosti besplatne pitke vode u javnom prostoru Zagreba, voda kao element javnog prostora te općenito voda kao javno dobro. Cilj programa je afirmacija, zagovaranje i podizanje kvalitete javnog prostora i oblikovanja grada posredstvom suvremene umjetničke, kulturne i refleksivne produkcije te poticanje umjetničkih intervencija i performativnih akcija s namjerom propitivanja prostornih politika, poimanja javnog dobra, načina na koji nastaje izgrađeni okoliš, te planiranja njegovog oblika i sadržaja.

Temeljem ovog natječaja, i sukladno vrlo skromnim fnancijskim mogućnostima projekta, bit će odabran jedan prijedlog koji će biti realiziran u okviru aktivnosti projekta u 2016. godini.

Umjetnička intervencija može poslužiti kao povod stvaranja znanja o gradu i njegovim potencijalima s posebnim naglaskom na stremljenja podizanja kvalitete javnog prostora, kulture prostora općenito te osobito svjesnosti o vodi kao javnom dobru te pitanje (ne)dostupnosti besplatne pitke vode u javnom prostoru Zagreba.

Tema vode a u javnom prostoru uključuje izvore, česme, pumpe, fontane, postojeće ili napuštene bazene, bunare, slapove, brzace, potoke i njihove vidljive i nevidljive tokove, rijeku Savu i njene rukavce, sprudove, gradska jezera, potojeće i nekadašnje otoke, kišu, lokve, žljebove, poplave, vodoopskrbnu i općenito inftrastrukturu vezanu uz vodu u gradu (elementi kao što su kanali, šahtovi, mostovi itd.), gradski nomenklaturu vezanu uz vodu i sve ostale urbane momente koji se mogu dovesti u direktnu ili indirektnu vezu s temom programa.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA:
tema natječaja je voda i javni prostor u Zagrebu općenito, što znači da se rad može izvesti u bilo kojem dijelu javnog prostora grada;
• ista osoba na natječaj može poslati jedan prijedlog;
• u obzir dolaze intervencije ili instalacije u prostoru, performansi i sve druge umjetničke i slične forme koje su tehnički izvedive i u okviru ponuđenog proračuna od maksimalno 3 000 kuna (brutto);
• rad treba biti privremenog karaktera;
• sudjelovanjem na natječaju autor/ica pristaje da se odabrano rješenje izvede u okviru projekta i medijski prezentira;
• organizator ne pokriva troškove boravka u Zagrebu;
• rad treba biti izveden u periodu između svibnja i listopada 2016.godine;
• autoru/ici odabranog prijedloga bit će isplaćen honorar za umjetnički rad u iznosu od 2 000 kuna (brutto).

OSTALO:
Svaki prijedlog mora sadržavati obrazloženje ne duže od jedne kartice teksta, eventualne vizualizacije (do tri kom.), okvirni prijedlog proračuna i okvirni popis potrebnih rekvizita itd, te ime i prezime i kontakt (mail i telefon) osobe koja prijedlog prijavljuje.

Važno: Prijedlog i sve podatke molimo poslati u jedinstvenom dokumentu (pdf).
Prijedlozi se šalju na arspublicae@gmail.com s naslovom “Za natječaj Voda i javni prostor”.
Početak natječaja je 15. travnja 2016., a krajnji rok za predaju natječajnih prijedloga 15. svibnja 2016.
Nepotpuni i prijedlozi koji ne ispunjavaju tehničke zadatosti natječaja, odnosno koji su pristigli nakon isteka naznačenog roka se neće razmatrati.
Žiri čine Nataša Bodrožić, kulturna radnica i kustosica; Katerina Duda, sociologinja, vizualna umjetnica i jedna od prošlogodišnjh autora u sklopu projekta Ars Publicae i Saša Šimpraga, autor programa i voditelj projekta Ars Publicae.

Odluka o odabranom prijedlogu bit će objavljena do 22. svibnja 2016., a rad realiziran, ovisno o potrebnim dozvolama, u periodu od svibnja od listopada 2016.
Sve dosadašnje intervencije realizirane u sklopu projekta možete vidjeti ovdje.
Neke od dosadašnjih umjetničkih radova i intervencija posredno i neposredno vezanih uz temu vode u javnom prostoru Zagreba pronađite ovdje.

Održane i planirane šetnje na temu ovogodišnjeg programa pronađite ovdje.
U okviru ovogodišnjeg programa i suradnje s 1POSTOZAGRAD do sada pokrenute incijative za dostupnost besplatne pitke vode u javnom prostoru pronađite ovdje.
Do sada realiziranu urbanološku datoteku tj. seriju intervjua i tekstova na temu programa “Voda i javni prostor” koja nastaje kroz projekt u 2016. godini možete vidjeti ovdje.

Podrška u 2016: Zaklada Kultura nova, Grad Zagreb

 

Izvor: DAZ, arspublicae, 19.04.2016.