Produžen je rok za prijavu na “Landscape Architecture Design Simulation” 2016 – 2017 do kraja svibnja 2016. godine.

Master of Advanced Studies in Landscape Architecture (MAS LA) ETH programa u Zurichu orjentiran je prema budućim profesionalcima koji će se baviti planiranjem krajobraza kako bi usavršili svoje vještine modeliranja, vizualizacije i komunikacije.

Jedna godina dodanog programa fokusirana je na učenje programa za modeliranje i vizualizaciju koji su optimizirani za 3D prezentacije u krajobrazu. Nakon završetka programa sudionici ne samo de će znati koristiti Rhino, Grasshopper, LightWave, Pointools, Programming Software, Cinema 4D već će saznati kako GIS data može biti osnova za krajobrazno i urbano planiranje i vizualizaciju te kako napraviti kompleksan model koji se može izraditi pomoću CNC stroja.

Program je usmjeren prema diplomantima koji su se usmjerili prema planiranju krajobraza te profesionalce koji dugo radili na tom području i žele svoje planerske i analitičke vještine unaprijediti sa najnovijim tehnološkim saznanjima i dostignućima.

Više informacija
Direktor Studija MAS LA: Pia Fricker (fricker@arch.ethz.ch)

Izvor:girot.arch.ethz.ch, 12.5.2016.