mid_575acc0e7a05a„Proces prelaska na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika je kontinuiran i dugotrajan te uključuje cijelo društvo i gospodarstvo. To je prilika da kroz eko-inovacije, gospodarenje otpadom, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, potaknemo industrijski rast, razvoj novih poduzeća i otvaranje novih radnih mjesta. To će istovremeno rezultirati i poboljšanjem kvalitete života naših građana“ – istaknuo je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović na 8. ministarskoj konferenciji Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) pod nazivom „Okoliš za Europu“ u Gruziji.

Glavne teme trodnevne ministarske konferencije su ozelenjavanje gospodarstva u Pan-europskoj regiji i poboljšanje kvalitete zraka za bolji okoliš i ljudsko zdravlje. Na konferenciji su sudjelovale delegacije 56 država UNECE regije i predstavnici velikog broja međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, kao i privatnog sektora.

U raspravi o ozelenjavanju gospodarstva u Pan-europskoj regiji ministar Dobrović je iznio aktivnosti koje Hrvatska poduzima, te je, među ostalim, posebno istaknuo izradu Strategije niskougljičnog razvoja Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. te izradu Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2016.-2022. kojim se uspostavlja učinkoviti sustav gospodarenja otpadom koji počiva na kružnom gospodarstvu sukladno najnovijoj politici EU-a. Naglasio je i da Ministarstvo putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira brojne projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradarstvu, prometu i industriji.

Konferencija je završila danas usvajanjem ministarske deklaracije pod nazivom „Zelenije, čišće, pametnije!“.

Ministri, voditelji izaslanstava država UNECE regije i predstavnici Europske komisije u deklaraciji su istaknuli spremnost za poboljšanje zaštite okoliša i unaprjeđenje održivog razvoja u UNECE regiji te spremnost za preuzimanje vodstva u prijelazu na zeleno gospodarstvo kao ključni put prema održivom razvoju i iskorjenjivanju siromaštva.

„Ozelenjavanjem naših gospodarstava unaprijedit ćemo ekosustave i usluge ekosustava koji su dio ekološke infrastrukture i unaprijediti održivo korištenje prirodnih resursa. Poticat ćemo kružno gospodarstvo, transparentno i odgovorno poslovanje i eko-inovacije, te ćemo nastaviti raditi na čišćim i resursno učinkovitijim proizvodnim procesima. Također, ponovno potvrđujemo važnost daljnjeg jačanja i povećanja razmjera obrazovanja za održivi razvoj“ – stoji, među ostalim, u usvojenoj ministarskoj deklaraciji.

Vezano uz zaštitu zraka, navodi se da je tijekom protekla tri desetljeća postignut napredak na smanjenju emisija tvari koje onečišćuju zrak, no da onečišćenje zraka i dalje predstavlja najveću opasnost za zdravlje. Ističe se kako se obvezuju unaprijediti kvalitetu zraka kroz integraciju mjera za smanjenje onečišćenja zraka u financijske i razvojne politike te druge sektorske politike te kroz suradnju rješavati prekogranične utjecaje.

 

Izvor: MZOIP, 10/6/2016