autorica: Ana Kučan
razgovarali: Tadej Glažar, Vera Grimmer, Ina Šuklje Erjavec

foto Borko Vukosav
Razgovarali u Ljubljani 30. kolovoza 2016.

Ana Kučan je međunarodno priznata i cijenjena slovenska krajobrazna arhitektica, profesorica i publicistkinja, suosnivačica i voditeljica projektnog biroa Studio AKKA. Svojim obimnim opusom krajobrazno arhitektonskih projekata, za koje je dobila brojne inozemne i domaće nagrade, značajno je doprinijela kvaliteti slovenskog prostora i prepoznatljivosti struke. Odlikuje se produbljenim, stručno utemeljenim i odgovornim, a istovremeno kreativnim, inovativnim, u likovnom smislu sofisticiranim pa često i poetičnim pristupom, a to je pokazala i na Arhitektonskom bijenalu u Veneciji. Svojim pedagoškim radom i stručno-teoretskim publikacijama kontinuirano su-oblikuje razvitak krajobrazne arhitekture. U intervjuima, kolumnama i člancima se pokazuje kao duhovita izazivačica suvremenog društva i njegovog odnosa prema prostoru.

ORIS — Vjerujete li da krajobrazni arhitekti mogu učiniti mnogo ili su možda u prvom redu aktivni u rješavanju degradacije okoliša koja nastaje iz različitih uzroka; je li tu ta uloga krajobraznog arhitekta posebno važna?

Ana Kučan — Krajobrazni arhitekt zacijelo je ključni akter pri sanaciji okoliša. Posjeduje kompleksno interdisciplinarno znanje koje mu omogućuje shvaćanje prostora i kroz prirodne procese i zahtjeve, ne samo kroz društvene potrebe ili likovna obilježja. Zna se baviti procesima i promjenljivošću; degradirani prostori su također sustavi, sastoje se od brojnih habitata. Još je učinkovitiji ako je moguće djelovati preventivno, u okvirima prostornog planiranja.

Odličan novi broj časopisa Oris donosi intervju s krajobraznom arhitekticom Anom Kučan. Svakako pročitajte.

Izvor: oris.hr, 04.11.2016.