Školska knjiga i Agronomski fakultet imaju čast pozvati Vas na predstavljanje knjige “Vrt u individualnoj rezidencijalnoj arhitekturi”, prof.dr.sc. Branke Aničić.

Predstavljanje će se održati u srijedu, 6. prosinca 2017. godine, u 14h na Agronomskom fakultetu, Svetošimunska cesta 25, u VI. paviljonu, u dvorani VIb.

O knjizi će govoriti prof. dr. sc. Davorin Gazvoda, mag. ing. kraj. arh., Biotehnička fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za krajinsko arhitekturo, prof. dr. sc. Boris Morsan, dipl. ing. arh., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. Stanko Stergaršek, dipl. ing. arh., Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i autorica, prof. dr. sc. Branka Aničić.

Predstavljanje će voditi urednica Snježana Bakarić Palička.

 

Ova je knjiga rezultat dugogodišnjega nastavničkog i istraživačkog rada na Studiju krajobrazne arhitekture i Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U njezinu su nastanku poslužili brojni pisani materijali, predavanja i eseji. Nedostatak literature u području krajobrazne arhitekture i oblikovanju krajobraza na hrvatskome jeziku bili su poticaj da se ovaj opsežan materijal ujedini, sažme i dopuni elementima čiji će sadržaj poslužiti ne samo studentima kao obvezni udžbenik već će biti koristan i široj javnosti, a ne samo stručnoj.
Knjiga je posvećena shvaćanju vrta kao niza vrijednosti i čimbenika koji uvjetuju njegovo oblikovanje. Tema je proizišla iz antiteze sadašnjem isključivom shvaćanju vrta kao dijela prirode, zelene okoline, koja okružuje kuću. Također, želja je pridonijeti važnoj urbanističkoj problematici s obzirom na brojne posljedice jednoobiteljske gradnje u prostoru.

Knjiga će biti korisna i primjenjiva u promišljanju i percepciji organizacije prostora ne samo studentima krajobrazne arhitekture već i studentima studija arhitekture i urbanizma u njihovu početnom kreativnom stvaranju. Osim toga, zbog jednostavna opisa i obilja korisnih i povijesnih činjenica u vezi s percepcijom i oblikovanjem stambenog prostora ona je pristupačna svakom čitatelju.