Rezultati natječaja: Studentski restoran i prateći sadržaji kampusa Varaždin
Autor/izvor: UHA 06/11/2012

Raspisivač: Sveučilište u Zagrebu i organizator i provoditelj: Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) objavljuju rezultate Natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja studentskog restorana i pratećih sadržaja kampusa Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.

Raspisivač: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Organizator i provoditelj: Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

objavljuju
REZULTATE NATJEČAJA

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

STUDENTSKOG RESTORANA I PRATEĆIH SADRŽAJA KAMPUSA VARAŽDIN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
registarski broj natječaja Odbora za natječaje HKA: 146/1-12-VŽ-AU

Na natječaj koji je trajao od 21. kolovoza 2012. do roka za predaju natječajnih radova 22. listopada 2012. regularno je predano 27 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu prof. dr.sc. Bojan Baletić dipl.ing.arh. (predsjednik), Maja Kireta dipl.ing.arh. (dopredsjednica), prof. dr.sc. Tihomir Hunjak, doc. Tin Sven Franić dipl.ing.arh, Mirela Bošnjak dipl.ing.arh. i pred. Vanja Rister dipl.ing.arh. (zamjenik člana) – na VII. plenarnoj sjednici održanoj 05. studenog 2012. donio je većinom glasova odluku o I. i II. nagradi, te jednoglasno odluku o tri nagrade i tri jednakovrijedna otkupa kako slijedi:

I. NAGRADA
u netto iznosu od 80.000,00 dodjeljuje se radu pod šifrom ‘006’

autor: Vedran Pedišić, dipl.ing.arh.
Erick Velasco Farrera, dipl.ing.arh.
Hrvoje Davidovski, dipl.ing.arh.
Mladen Hofmann, dipl.ing.arh. svi iz Zagreba
Iva Marjančević, dipl.ing.arh. iz Belišća

suradnici:
tehnologija kuhinje: Vesna Jurina dia
energetika: Željko Bertić dis
konstrukcija: prof. Boris Baljkas dig

II. NAGRADA
u netto iznosu od 50.000,00 dodjeljuje se radu pod šifrom ‘018’

autor: NFO

projektni tim: Kata Marunica, d.i.a.
Nenad Ravnić, d.i.a. oboje iz Zagreba
Dijana Pavić, mag. arch. iz Stona
Antonio García Andrés, Lic.arq, iz Alicante, Španjolska

suradnice: Alma Špoljanec, stud.arh.
Nina Žaja, stud.arh. obje iz Zagreba

III. NAGRADA
u netto iznosu od 31.000,00 dodjeljuje se radu pod šifrom ‘025’

autor: Igor Franić dia iz Zagreba
‘Studio za arhitekturu’ d.o.o.

autorski tim: Zorana Debeljuh dia iz Zagreba
Tajana Derenčinović Jelčić dia iz Zagreba
Andreja Dodig dia iz Oroslavja
Sonja Franić dia iz Zagreba
Petar Reić dia iz Zagreba
Simona Sović Štos dia iz Zagreba

JEDAN OD TRI JEDNAKOVRIJEDNA OTKUPA
u netto iznosu od 13.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ‘014’

autor: Tomislav Pavelić, arhitekt iz Zagreba

koautor II faze: Kazimir Križanec, slobodni umjetnik

konzultant za
kuhinjsku tehnologiju: Zoran Divjak, arhitekt
maketa: Nikola Brlek, student arhitekture
3D vizualizacije: Dora Stipaničić, studentica arhitekture
suradnik: Frana Dulibić, studentica arhitekture

JEDAN OD TRI JEDNAKOVRIJEDNA OTKUPA
u netto iznosu od 13.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ‘016’

autori: ASK ATELIER d.o.o. iz Zagreba
Marko Ambroš, d.i.a.
Marija Premužić Ančić, d.i.a.

maketa: Hrvoje Bačura, d.i.a.
vizualizacija: Hrvoje Plačko Maček, d.i.a.

JEDAN OD TRI JEDNAKOVRIJEDNA OTKUPA
u netto iznosu od 13.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ‘023’

autori: Siniša Bodrožić dipl.ing.arh.
Ivan Rališ dipl.ing.arh, obojica iz Zagreba

 

 

U Zagrebu, 05. studenog 2012.

za Ocjenjivački sud

Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.
tajnik Natječaja

Nagrađene radove pogledajte u foto galeriji.