Slučaj Austrija

8. lipanj 2016., u 19 sati, Voncimer, Oris Kuća arhitekture

U Austriji, nova arhitektonska tipologija je nastala zahvaljujući mladim austrijskim arhitektima i novoj generaciji vinara. Austrijska vinska arhitektura danas je neizostavan dio u stvaranju korporativnog identiteta i važan element u povećanju prepoznatljivosti i prodaje austrijskih vina u svijetu. Zbog usporedivog profila vinogradarsko-vinarskih posjeda, blizine, te elemenata koji utječu na oblikovanje nove arhitektonske tipologije, primjer Austrije je vrlo zanimljiv za analizu i eventualnu primjenu u regiji.

Nina Levičnik – slovenska arhitektica i sommelierka koja se bavi znanstvenim istraživanjem poveznica između arhitekture i kulture vina.

Cijena: 345 kn – u cijenu je uključena kotizacija za radionicu,
večera s tri slijeda i šest uzoraka vina (tri će pratit radionicu, a tri večeru).
* Rezervaciju je moguće napraviti najkasnije do petka, 03.06.
Rezervacija se smatra važećom tek nakon izvršene uplate.

prijave za sudjelovanje: maja@oris.hr