Oznaka: stručni suradnik u sustavu znanosti za krajobrazno uređenje

Natječaj za radno mjesto za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti za krajobrazno uređenje

Klasa: 110-03/16-01/5 Urbroj: 238/12-20-01-16-2 od 25. II. 2016. (745) Hrvatski šumarski institut raspisuje NATJEČAJ

/ 01/03/2016