Kategorija: Natječaji

Natječaji – koristiti i podkategoriju domaći/međunarodni

Rosa Barba European Landscape Prize 2012

The Rosa Barba European Landscape Prize, sponsored by Banc de Sabadell, will be announced within the framework of the 7th...

/ 21/06/2012

Natječaj: Studentski restoran i prateći sadržaji kampusa Varaždin – zaustavljen

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU u organizaciji i provedbi UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) raspisuje javni, otvoreni, anonimni projektni i anketni N A...

/ 20/06/2012

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ U OKVIRU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

Javni poziv je otvoren za udruge kojima je prioritetno područje zaštita okoliša i priroda, a čija je djelatnost od općeg...

/ 04/06/2012

Rezultati natječaja Blok Badel!

Investitor i raspisivač Grad Zagreb i organizator i provoditelj Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) objavljuju rezultate natječaja za javni, otvoreni, anketni,...

/ 28/05/2012

Best private plots – international competition

Call for Entries Deadline for entries – June 4th, 2012 Dear Madams, dear Sirs, we would like to inform you...

/ 24/04/2012

Natječaj za izradu idejnog hortikulturno – oblikovnog rješenja Parka i dvorane Zrinjevac ipak proveden ?

18. kolovoza 2011. na stranicama Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata objavili smo poziv našim članovima i članicama na nesudjelovanje na javnog...

/ 15/12/2011

IV Salon pejzažne arhitekture, 9-21 studenog, Beograd

Od 9-21 studenog 2011. u Beogradu će se održati IV Salon pejzažne arhitekture. Organizator međunarodne izložbe krajobrazne arhitekture je Udruženje...

/ 14/09/2011