Parkticipacija, inicijativa za urbane vrtove, poziva na seriju događaja pod nazivom “Hrana, a ne beton” koji će se održati od 11. do 13. prosinca u prostorima Zelene akcije i Filozofskog fakulteta u Zagrebu s ciljem informiranja javnosti o permakulturi, tranziciji i urbanoj agrikulturi.

 

 

Utorak, 11. prosinca: Permakultura (predavanje), 18 h, Infocentar Zelene akcije, Frankopanska 1

Predavač Ivan Gregov već se dugo godina bavi permakulturom. U sklopu svog predavanja pričati će o o permakulturi, kako je permakultura povezana s Tranzicijskim pokretom te gdje u svemu tome stoje urbani vrtovi. Također, pričat će se i o inicijativi Grupa solidarne razmjene kao dio tranzicijskog pokreta.

 

 

Srijeda, 12. prosinca: Sveučilišni vrtovi (predavanja i diskusija), 19 h, Klub studenata Filozofskog fakulteta, Filozofski fakultet, Ulica Ivana Lučića 3

Na predavanju će se tematizirati urbani vrtovi u sklopu sveučilišta i fakulteta i općenito obrazovnih institucija. Predavanje se sastoji od tri djela: prvi dio je o permakulturi (Ivan Gregov), drugi o tranzicijskom pokretu (Gordana Dragičević), a treći o primjerima akademskih vrtova u svijetu te razmatranju mogućnosti uspostave vrta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (Tihana Rubić i Sandra Dobrić). Pozivamo sudionike predavanja da nakon predavanja ostanu na neformalnoj diskusiji u Klubu.

 

 

Četvrtak, 13. prosinca: Urbani vrtovi (tribina), 18 h, dvorana Zelene akcije, Frankopanska 1

Ova tribina je kulminacija trodnevne serije događaja i zamišljena je kao široka perspektiva raznih aspekata urbanih vrtova te njihove pozicije i uloge u sklopu modernog grada. Naglasak je na multidisciplinarnom pristupu temi iz perspektive tranzicije, agronomije, urbanizma, ekologije…