Obavještavamo Vas da je Hrvatska komora arhitekata za članove koji imaju osnovane urede ovlaštenih arhitekata te sami moraju izraditi pečate ureda, koje će koristiti u administrativnom poslovanju, omogućila izradu istih po cijeni od 80,00 kn + PDV pri tvrtki ŠTIMRAD d.o.o., Vlaška 81a, 10000 Zagreb, tel./fax: 01/466 4632; e-mail: stimrad@stimrad.hr.